E-mail

Het E-mail adres van de huisartsenpraktijk (hap@medibrug.be) dient enkel voor korte praktische vragen of opmerkingen van eerder administratieve aard.  De E-mail berichten komen terecht bij een secretariaats medewerker die ze verder zal afhandelen.

Dit E-mail adres is bijgevolg niet bestemd voor het vragen van medische attesten, voorschriften, … noch voor het stellen van medische vragen of voorleggen van medische problemen.

Voor het maken van afspraken vragen wij U dit E-mail niet meer te gebruiken en verwijzen wij U door naar ons online afspraken systeem.