Medicatie

Steeds meer krijgen we telefonische of via Email de vraag om onderhoudsmedicatie voor te schrijven.

Medicatie is een zeer belangrijk onderdeel van een behandeling. Om een kwaliteitsvolle behandeling te verzekeren is het noodzakelijk dat deze medicatie op gepaste tijdstippen geëvalueerd wordt.  Daarom kunnen wij geen onderhoudsmedicatie op eenvoudige telefonische vraag of  via email voorschrijven. Hiervoor is een consultatie nodig. Tijdens deze consultatie zal de arts uw gezondheidstoestand evalueren en bepalen wanneer een volgend controle onderzoek nodig is . Er zullen dan voldoende voorschriften opgesteld worden,  om de periode tot het volgend consultatie moment te overbruggen.

Er zijn wel uitzonderingen : Indien echter na consult  een voorschrift van medicatie hetzij door vergetelheid, fout, of een andere niet voorziene reden, niet zou aanwezig zijn,  kan dit uiteraard, op telefonisch vraag of via mail geregulariseerd worden.