Nuttige telefoonnummers

Europees noodnummer algemeen: 112Nationale Noodnummers
Medische Spoeddienst 100
Brandweer 100
Rijkswacht – Politie 101
Belgische Rode Kruis 105
Brandwondencentrum 02/268.62.00
Antigifcentrum 070/245.245
Aidstelefoon Vlaanderen 078/15.15.15
Drugslijn 078/15.10.20
Child focus, Europees Centrum voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen 116.000 of http://www.childfocus.be
Tele-Onthaal 106 of http://www.tele-onthaal.be
Kinder- en Jongerentelefoon 102 of http://www.kjt.org
Vereniging voor Kankerbestrijding 0800/15.800
Vlaamse Liga tegen Kanker – Kom op tegen Kanker 02/227.69.69
Rode Kruis Vlaanderen 02/349.53.50
Autisme Vlaanderen http://www.autisme-vl.be
Vlaamse Diabetes Vereniging http://www.diabetes-vdv.be
Centrum ZIT STIL v.z.w. http://www.zitstil.be
Kinder- en Jongerentelefoon Vlaanderen vzw http://www.kinderenjongerentelefoon.be
Vlaamse Kankertelefoon 078/150.151
Hulporganisatie http://www.hulporganisaties.be

Anonieme alcoholisten                                      03 / 239.14.15

Dokter van wacht weekend                               02/361.10.10

Apotheek van wacht                                          www.geowacht.be of 0903/922.48

Nuttige links:

Stoppen met Roken: www.tabakstop.be

Nachtzorg nodig: www.nachtzorgvlaamsbrabant.be

U gaat op reis: http://www.itg.be
Kind en gezin : http://www.kindengezin.be
Info over multiple sclerose : http://www.ms-centrum.be
http://www.ms-sep.be/nl
Uitleg over contraceptie : www.mijnpil.be
Stoppen met alcohol : http://www.aavlaanderen.org
Info over diabetes : http://www.diabetes.be
Info over dementie : http://www.neurocenters.be
http://omgaanmetdementie.be
Betrouwbare gezondheidsinformatie : www.gezondheidenwetenschap.be