HAIO (Huisarts in opleiding)

Vanaf 01/04/2024 start Dr Wynant in onze praktijk, hij stelt zich even voor:

Ik ben Tibo Wynant, afgestudeerd als arts in 2022 aan de KU Leuven en sindsdien in opleiding tot huisarts. Momenteel werk ik in het kinderziekenhuis Koningin Fabiola in Jette, vanaf april 2024 zal ik in de praktijk van dr Cathy Ruche werken in Sint-Pieters-Leeuw. Huisarts is in mijn ogen een geweldig beroep, ik hou ervan om dichtbij de patiënten hen op een begrijpelijke manier verder te helpen. Naast mijn passie voor geneeskunde ben ik veel met sport bezig: hoofdzakelijk tennis en triatlon.
Ik kijk ernaar uit om mijn stage hier verder te zetten!

 

Link naar affiche opleidingspraktijk

Deze huisartsenpraktijk is officieel erkend door de Federale Overheids Dienst Volksgezondheid én is aangesteld door het Interuniversitair Centrum voor Huisartsen Opleiding (ICHO) als opleidingspraktijk.

Wat houdt dat in?

 • Vanaf 01/10/2018 zal er een tweede arts werkzaam zijn in de praktijk. Het gaat om een afgestudeerd en gediplomeerd arts, die zich nog 3 jaar gaat specialiseren in de huisartsgeneeskunde, waarvan 1 jaar of 1,5 jaar in mijn praktijk.
 • Deze arts werkt aan dezelfde honoraria en dezelfde terugbetalingstarieven als mezelf.

Wat heeft dit als voordelen voor u?

 • Er is (bijna) altijd een arts aanwezig in deze praktijk, ook tijdens mijn afwezigheid. U kan dus steeds verder geholpen worden door iemand die volledige toegang heeft tot uw dossier.
 • Een volwaardige, tweede arts, komt de praktijk versterken. Er zullen meer mogelijkheden zijn om op consultatie te komen en indien nodig op huisbezoek.
 • Er vindt dagelijks overleg plaats tussen mezelf en de nieuwe huisarts. ELKE raadpleging wordt besproken en hiermee blijven zowel mijn collega als ik op de hoogte van de opvolging van alle patiënten.

Kan ik nog steeds terecht bij mijn eigen huisarts?

 • U heeft steeds keuzevrijheid en kan er dus voor kiezen om bij mij op consultatie te komen.
 • Er zullen bij mij nog evenveel plaatsen voor consultaties en huisbezoeken voorzien worden. Gezien we met twee artsen zijn, zal u zelfs meer mogelijkheden hebben om op consultatie te komen op een moment dat voor u het beste past
 • Voor dringende consultaties of huisbezoeken zal u geholpen worden door de arts die op dat moment beschikbaar is.
 • Ik heb het volste vertrouwen in mijn nieuwe collega.

 

Cette pratique de Médecine Générale est officiellement reconnue par le SPF Santé Publique et est désignée par le Centre Interuniversitaire pour la Formation des Médecins Généralistes (Interuniversitair Centrum voor Huisartsen Opleiding (ICHO)) comme pratique de formation.

Qu’est-ce que cela signifie?

 • A partir du 01/10/2018, un deuxième médecin travaillera dans la pratique. Il s’agit d’un médecin diplômé qui doit encore se spécialiser durant 3 ans en médecine générale, dont 1 an ou 1 an et demi dans ma pratique.
 • Ce médecin travaillera aux mêmes honoraires et tarifs de remboursement que moi.

Quels seront les avantages pour vous?

 • Dès lors, il y aura presque toujours un médecin de cette pratique disponible, également pendant mon absence. Vous serez donc aidés par quelqu’un qui aura un accès total à votre dossier.
 • Un second médecin viendra renforcer la pratique. Il y aura plus de possibilités de venir en consultation et si nécessaire en visite à domicile.
 • Une concertation journalière aura lieu entre ce nouveau médecin et moi-même. CHAQUE consultation sera discutée afin qu’aussi bien mon collègue que moi soient au courant du suivi de chaque patient.

Puis-je encore être vu par mon propre médecin?

 • Vous aurez toujours le choix et pourrez demander à me consulter personnellement..
 • Il y aura autant de places réservées chez moi pour des consultations ou visites à domicile qu’actuellement. Etant donné que nous serons deux médecins, il y aura plus de possibilités pour venir en consultation au moment où cela vous convient le mieux.
 • Pour les consultations ou visites à domicile urgentes, vous serez aidé par le médecin qui sera disponible à ce moment là.
 • J’ai une entière confiance en mon nouveau collègue.

De haio’s die ervoor kozen hun opleiding (deels) in deze praktijk te doen:

10/2018-09/2019: Dr De Leeuw Sarah

10/2019-09/2020: Dr De Beurme Silke

10/2020-09/2021: Dr Nasser Jelle

10/2021-09/2022: Dr Vandendoorent Daan

10/2022-03/2024: Dr Eggers Lio

04/2024-09/2025: Dr Wynant Tibo