FAQ

(DRINGENDE) AFSPRAAK NODIG

Dokter, ik wil graag vandaag een afspraak, kan je er mij 1 geven?
Dokter, ik wil volgende week een nuchter bloedonderzoek laten doen, wanneer mag ik komen?

Afspraken kunnen uitsluitend genomen worden via de website (www.drruche.be) of via telefoon 02/377.88.90.
Voor niet dringende afspraken boek een afspraak voor een consultatie 1 of 2 personen. Een normale consultatie duurt 15 minuten. Heeft u meer tijd nodig (Uitstrijkje, ECG, spirometrie, psychologisch gesprek) neem een langere consultatie of neem telefonisch contact op.
Voor dringende afspraken komen er dagelijks afspraken vrij. Deze kunnen maximaal 24u op voorhand geboekt worden en zijn voor acute problemen (ziekte, ongeval, …) NIET voor voorschriften, bloedafnames, …

VOORSCHRIFTEN

Moet ik langkomen voor een voorschrift voor chronische medicatie?
Mag ik een pilvoorschrift via mail of telefoon aanvragen?

=> Vraag tijdens de consultatie voldoende voorschriften om toe te komen tot de volgende consultatie. Wanneer je opnieuw moet langs komen bespreek je met de arts. Het gaat meestal niet alleen om de verlenging van medicatie, maar het dossier wordt ook steeds bekeken en overlopen: moeten er nog onderzoeken gebeuren? Is qua preventie alles in orde? Ook wordt het dossier ‘up to date’ gezet en gehouden.

AFWEZIGHEIDSATTESTEN

Ik ben thuis gebleven vandaag, maar morgen zal ik kunnen gaan werken, kan ik een attest krijgen?
Kan ik een ziektebriefje krijgen voor mijn dochter die niet naar school ging vandaag?

Attesten voor arbeidsongeschiktheid of schoolverlet zijn enkel geldig na raadpleging en klinisch onderzoek. Indien u een attest nodig heeft, komt u op raadpleging. Na de consultatie kan eventueel afgesproken worden dat er, in bepaalde gevallen, een telefonische verlenging van het attest mogelijk is.

Kan u een briefje maken voor vorige week, ik was toen een dag ziek?

Afwezigheidsattesten mogelijk wettelijk niet geantedateerd worden. Als u een attest nodig heeft, neemt u de dag zelf afspraak voor een consultatie. Neemt u vandaag contact op en is er pas morgen een vrije afspraak voor een raadpleging, dan kan de dag van contactname (maximaal 1 dag voor de afspraak) op het medisch attest gezet worden.

GESCHIKTHEIDSATTEST SPORTCLUB OF ANDERE

De sportclub vraagt een medisch attest, kan u dit even klaarleggen of mailen?

Bij een medische keuring hoort een geschiktheidsonderzoek. Dit attest kan dus niet afgeleverd worden zonder klinisch onderzoek. Het betreft meer dan een handtekening alleen, dus het kan ook niet snel nog op het einde van de consultatie ondertekend worden. Neem specifiek hiervoor een afspraak.

VERWIJSBRIEF SPECIALIST OF KINE ATTEST

Ik maakte een afspraak bij de specialist, kan u mij een verwijsbrief opsturen?
Ik wil een foto van mijn rug laten maken, maar ik heb een voorschrift nodig, kan je dat bezorgen?

Een verwijsbrief wordt gemaakt na evaluatie op consultatie en nadat de arts in samenspraak met patiënt besproken heeft welke onderzoeken en/of verwijzingen nuttig/nodig zijn. Hiervoor is een gesprek en onderzoek op consultatie noodzakelijk.

VRAGEN VIA EMAIL

Via e-mail kunnen er geen medische vragen beantwoord worden. Het medisch geheim en uw privacy zijn op deze manier niet voldoende gegarandeerd. Wij hebben als arts de (tuchtrechtelijke) verplichting en het verstandig advies om patiënten te zien en te onderzoeken bij medische problemen. Bovendien kunnen er geen garanties gegeven worden over de snelheid bij het beantwoorden van deze mails.

RESULTATEN BLOEDAFNAMES EN ONDERZOEKEN

Samen met de arts wordt afgesproken hoe je de resultaten van onderzoeken en bloedafnames ontvangt. Voor bloedafnames nemen wij zelf contact op met de patiënt bij afwijkende resultaten, het onderzoek zelf wordt bezorgd via het beveiligde HELENA platform.
Voor andere onderzoeken is het wenselijk op consultatie te komen ter bespreking, tenzij anders afgesproken met de arts.

Uw HELENA account activeren via ID 

https://nl-info.helena.care/helena-activeren-als-patient#eid

Uw HELENA account activeren via Itsme 

https://nl-info.helena.care/helena-activeren-als-patient#itsme

KAN IK TELEFONISCH DE DOKTER SPREKEN

Dokter, ik kan je nooit bereiken, ik val steeds op het secretariaat?

Dankzij het telesecretariaat kan uw consultatie ongestoord plaatsvinden. Afspraken (ook dringende) kunnen via het secretariaat gemaakt worden.
Wenst u een medisch probleem te bespreken of heeft u een uitgebreide vraag, dan komt u best op consultatie.
Is er toch een korte vraag die je graag telefonisch zou stellen, dan kan je aan het secretariaat vragen om door de dokter teruggebeld te worden.  Wij bellen de patiënten zo spoedig mogelijk terug. Wij zijn echter op dat moment consultaties of huisbezoeken aan het afleggen, dus we vragen uw geduld en begrip. Jullie worden sowieso dezelfde dag nog opgebeld.
!!! Dit geldt niet voor afspraken, deze worden door het secretariaat zelf vastgelegd !!!