Welkom

We werken met twee artsen in de praktijk, Dr Ruche Cathy en Dr Eggers Lio. U kan bij elk van ons beiden gaan, gezien we dezelfde dossiers gebruiken en dagelijks alle patiënten bespreken.

Nous travaillons à deux médecins dans la pratique, Dr Ruche Cathy et Dr Eggers Lio. Vous pouvez prendre rendez-vous chez l’un comme chez l’autre car nous utilisons les mêmes dossiers et nous discutons des patients quotidiennement


Patiëntenstop voor nieuwe patiënten

Door de drukte in de praktijk en het belang dat we hechten aan kwaliteitsvolle zorg voor onze reeds ingeschreven patiënten, kunnen we tijdelijk geen nieuwe patiënten meer aannemen.

Uitzondering kan gemaakt worden voor patiënten die wonen in één van de volgende straten:
– Kasteelstraat, Zonneweelde, Mollemstraat, Dageraadstraat, Rattendaal, Jagersdal, t’Serclaeslaan en Jachthoornstraat.
ENKEL voor nieuwe inwoners van de gemeente, die nog geen huisarts hebben of waarvan de huisarts met pensioen is gegaan.

Afin d’assurer la qualité et la continuité des soins médicaux, nous avons décidé que nous n’acceptons temporairement plus de nouveaux patients.

Une exception peut être faite pour des patients qui habitent dans une des rues suivantes:
– Kasteelstraat, Zonneweelde, Mollemstraat, Dageraadstraat, Rattendaal, Jagersdal, t’Serclaeslaan en Jachthoornstraat.
Ceci UNIQUEMENT pour des nouveaux habitants de la commune qui n’ont pas encore de médecin traitant ou dont le médecin traitant vient de prendre sa pension.


Een medische keuring nodig voor de duiksport? U kan een afspraak maken via de website bij Dr Ruche. Neem een afspraak voor ‘duikkeuring’. Voor dit onderzoek is extra tijd noodzakelijk.


Voor korte vragen kan u een email sturen naar praktijk.dr.ruche@gmail.com. Wij antwoorden binnen de 24 uur.

Pour des questions courtes, vous pouvez envoyer un email à praktijk.dr.ruche@gmail.com.  Nous vous répondons dans les 24 heures.


Wist u dat u met een aanvraagformulier voor een bloedafname ook terecht kan op het Medisch Huis (Wachtpost) elke weekdag tussen 7u30 en 9u zonder afspraak? Alsembergsesteenweg 89, Buizingen. Dit kan uiteraard ook bij ons op de praktijk.

Veel informatie (vaccinaties, openstaande voorschriften, resultaten onderzoeken, …) vindt u terug op https://www.mijngezondheid.belgie.be/#/. Hier vindt u een klein overzicht: MijnGezondheid.belgie.

Il y a beaucoup d’informations (vaccinations, ordonnances, résultats d’examens, …) sur https://www.masante.belgique.be/#/. Ici vous en trouverez un petit aperçu: FR MijnGezondheid.belgie.be


Maak jouw gratis persoonlijke online gezondheidsomgeving aan via: https://helena.care
Hierop kunnen we allerhande documenten/voorschriften op een veilige manier delen.

Dr Ruche Cathy

Dr Eggers Lio

HAIO

 Goede afspraken maken goede vrienden! Gelieve het huisreglement te lezen alvorens een afspraak te maken!