Het Team

 

Dokter Stijn Delputte:

Dr. Stijn Delputte studeerde af als arts met onderscheiding in 2009 en als huisarts in 2011 aan de Universiteit Gent. Hij werkte een jaar op de Dienst Spoedgevallen van het A.Z. Sint-Jan te Oostende, waarbij hij ondertussen de aanvullende opleiding Manama Sportgeneeskunde volbracht met onderscheiding aan de K.U. Leuven. Hij werkte ook als arts bij Kind&Gezin te Wevelgem en nam van november 2015 – 2019  de taak op als wachtdienstcoördinator voor de wachtkring Wevelgem. 

Sinds 2017 is hij aangesteld als praktijkopleider (PO) bij het ICHO (Interuniversitair Centrum voor HuisartsenOpleiding). Op deze manier kunnen HAIO’s in deze praktijk hun specialisatie tot huisarts vervolmaken. Daarnaast is hij sinds 2017 CRA (Coördinerend en Raadgevend arts) aan het Woonzorgcentrum (WZC) Sint-Jozef te Moorsele. Sinds 2023 neemt hij ook terug een engagement op in het bestuur van de Huisartsenkring Zuid-West-Vlaanderen en van de wachtpost De Meander Menen.

 Dr. Delputte is getrouwd met Ariane Van Dorpe en zij hebben samen drie dochters, Liefke, Lauwke en Heike.

 

Dokter Jeroen Brandt:

Dr. Jeroen Brandt behaalde met onderscheiding zijn diploma als arts aan de KU Leuven in 2021. Vervolgens startte hij de 3-jarige opleiding huisartsgeneeskunde.Het eerste anderhalf jaar van deze opleiding vervolledigde hij in een groepspraktijk in Roeselare en de 6 maanden nadien op de diensten fysische geneeskunde en orthopedie in het AZ Groeninge ziekenhuis in Kortrijk.
Ondertussen is hij bezig aan zijn laatste jaar opleiding hier in Gullegem bij dokter Stijn Delputte als praktijkopleider. Naast huisartsengeneeskunde volgt hij zittingen bij Kind en Gezin in de consultatiebureaus van Marke en Wevelgem en heeft hij een bijzondere interesse in ouderenzorg.

 

Onze huisartsenpraktijk is officieel erkend door de Federale OverheidsDienst van Volksgezondheid en is aangesteld door het Interuniversitair Centrum voor HuisartsenOpleiding (ICHO) als opleidingspraktijk.
De huisarts-in-opleiding (haio) is een gediplomeerd arts (master geneeskunde) die zich 3 jaar specialiseert in de huisartsgeneeskunde in een of meerdere aangestelde opleidingspraktijken. De haio is betrokken bij alle activiteiten van deze praktijk. Zij/hij heeft eigen spreekuren, doet zelf huisbezoeken en wachtdiensten. De HAIO overlegt dagelijks met de praktijkopleider. Op deze manier blijft uw huisarts permanent op de hoogte van uw situatie en wordt uw gezondheid optimaal verzorgd.
Een opleidingspraktijk wordt voortdurend aangemoedigd om alle recente ontwikkelingen in de huisartsgeneeskunde en in opleidingstechnieken mee op te volgen. De aanwezigheid van een haio betekent dan ook vaak een garantie voor een nog betere en meer professionele dienstverlening aan alle patiënten van deze huisartsenpraktijk. Met vragen/opmerkingen hierover kan u altijd terecht bij de haio en bij uw huisarts.

Hierbij een overzicht van de artsen in opleiding (haio’s) die ons team (zullen) vervoeg(d)en:
Dr. Lauren Blieck 02/10/2019 -31/03/2021
Dr. Fran Verhulle 01/04/2021-30/09/2022
Dr. Thomas Jongbloet 01/10/2022-30/09/2023
Dr. Jeroen Brandt 01/10/2023 – 30/09/2024
Dr. Tjörven De Buyck 01/10/2024-30/09/2025

 

Stefanie Vandecasteele, verpleegkundige-praktijkassistente:

Stefanie versterkt het team sinds september 2017 als praktijkassistente. Ze studeerde af als verpleegkundige in 2010, en heeft 7 jaar ervaring opgedaan als thuisverpleegkundige te Harelbeke. Ze is getrouwd met Olivier Denys en zij hebben twee zonen, Arthur en Charles.
Stefanie staat in voor het onthaal en de organisatie van de praktijk, en u kan bij haar terecht voor verpleegtechnische handelingen zoals : parameters nemen, bloedafnames, cardiograms, spirometrie,uitstrijkjes,hechtingen of acute wondzorg.
Ze is elke weekdag aanwezig van 7u30-12u00 en op maandag, dinsdag en donderdag van 13u30-16u00. Ze werkt steeds onder supervisie en in overleg met de huisarts, en enkel na afspraak. Net zoals de artsen is zij gebonden aan het beroepsgeheim.