Wie is wie?

De dokters

 

Dokter Charlotte Dujardin:

Dr. Charlotte Dujardin studeerde af als arts met onderscheiding in 2016 en als huisarts in 2018 aan de Universiteit Gent. Zij heeft ook nog als arts bij Kind&Gezin gewerkt te Roeselare.
Zij is sinds 2018 CRA (Coördinerend en Raadgevend arts) aan het Woonzorgcentrum (WZC) Gulle Heem te Gullegem.
Dr. Dujardin is getrouwd met Thomas Vandenbulcke en zij hebben samen een dochter Gaëlle.

 

Dokter Stijn Delputte:

foto1

Dr. Stijn Delputte studeerde af als arts met onderscheiding in 2009 en als huisarts in 2011 aan de Universiteit Gent.
Hij werkte een jaar op de Dienst Spoedgevallen van het A.Z. Sint-Jan te Oostende, waarbij hij ondertussen de aanvullende opleiding Manama Sportgeneeskunde volbracht met onderscheiding aan de K.U. Leuven. Hij werkte ook als arts bij Kind&Gezin te Wevelgem en nam van november 2015 – 2019  de taak op als wachtdienstcoördinator voor de wachtkring Wevelgem.
Sinds 2017 is hij aangesteld als praktijkopleider (PO) bij het ICHO (Interuniversitair Centrum voor HuisartsenOpleiding). Op deze manier kunnen HAIO’s in deze praktijk hun specialisatie tot huisarts vervolmaken.
Daarnaast is hij sinds 2017 CRA (Coördinerend en Raadgevend arts) aan het Woonzorgcentrum (WZC) Sint-Jozef te Moorsele.
Dr. Delputte is samenwonend met Ariane Van Dorpe en zij hebben samen drie dochters, Liefke, Lauwke en Heike.

 

Dokter Fran Verhulle: 

Dr. Fran Verhulle studeerde af als arts met onderscheiding in 2019 en vervolgt nu haar specialisatie-opleiding tot huisarts in deze praktijk.
Dr. Verhulle woont in Heule.

Deze huisartsenpraktijk is officieel erkend door de Federale OverheidsDienst van Volksgezondheid en is aangesteld door het Interuniversitair Centrum voor HuisartsenOpleiding (ICHO) als opleidingspraktijk.
De huisarts-in-opleiding (haio) is een gediplomeerd arts (master geneeskunde) die zich 3 jaar specialiseert in de huisartsgeneeskunde in een of meerdere aangestelde opleidingspraktijken. De haio is betrokken bij alle activiteiten van deze praktijk. Zij/hij heeft eigen spreekuren, doet zelf huisbezoeken en wachtdiensten. De HAIO overlegt dagelijks met de praktijkopleider. Op deze manier blijft uw huisarts permanent op de hoogte van uw situatie en wordt uw gezondheid optimaal verzorgd. Een haio werkt aan dezelfde (terugbetalings-) tarieven als uw huisarts zelf. Voor de uren van de raadplegingen en de huisbezoeken: zie uurrooster van deze praktijk.
Een opleidingspraktijk wordt voortdurend aangemoedigd om alle recente ontwikkelingen in de huisartsgeneeskunde en in opleidingstechnieken mee op te volgen. De aanwezigheid van een haio betekent dan ook vaak een garantie voor een nog betere en meer professionele dienstverlening aan alle patiënten van deze huisartsenpraktijk. Met vragen/opmerkingen hierover kan u altijd terecht bij de haio en bij uw huisarts.

Hierbij een opsomming van de artsen in opleiding (haio’s) die ons team (zullen) vervoegen:
Dr. Lauren Blieck 02/10/2019 -31/03/2021
Dr. Fran Verhulle 01/04/2021-30/09/2022
Dr. Thomas Jongbloet 01/10/2022-30/09/2023

 

Dokter Jaak Debusseré:

 

Dokter Debusseré is u natuurlijk gekend.
Hij heeft zich al die jaren met blijvend enthousiasme en werkkracht ingezet als uw huisarts te Gullegem en is sinds september 2014 welverdiend op pensioen. Dr. Dujardin en Dr. Delputte zetten de praktijk van Dr. Debusseré verder. Dr. Debusseré vervangt hen nog bij afwezigheid. Voor de momenten van consultatie: zie de afsprakenagenda.

 

De praktijkassistente

Stefanie Vandecasteele:

Stefanie versterkt het team sinds september 2017 als praktijkassistente. Ze studeerde af als verpleegkundige in 2010, en heeft 7 jaar ervaring opgedaan als thuisverpleegkundige te Harelbeke. Ze is getrouwd met Olivier Denys en zij hebben twee zonen, Arthur en Charles.
Stefanie staat in voor het onthaal en de organisatie van de praktijk, en assisteert bij de medische taken zoals parameters nemen, bloedafnames, cardiograms, hechtingen of acute wondzorg.
Ze is elke weekdag aanwezig van 7u30-12u00.

 


Geneeskundestudenten

Geneeskundestudenten lopen, doorheen de verschillende jaren studie, meerdere stages. Het is mogelijk dat een stagiair aanwezig is tijdens de raadpleging of de huisarts vergezelt bij huisbezoeken. Een stagiair mag sommige consultaties of delen ervan uitvoeren, maar altijd onder toezicht van de dokter.
Als u geen stagiair wenst bij uw consultatie, zeg het dan aan uw dokter. Hij of zij zal u dan ontvangen zonder de stagiair erbij.