Links

Interessante links:

Alles over gezondheid en ziekte voor patiënten: www.thuisarts.nl
Alles over gezondheid en ziekte voor patiënten: www.gezondheidenwetenschap.be
Reisadvies (Tropisch instituut): www.itg.be
Kind en Gezin: www.kindengezin.be
Gezondheidssite voor Vlaanderen: www.gezondheid.be
Vlaamse Diabetes Vereniging: www.diabetes-vdv.be
Antigifcentrum: www.poisoncentre.be
Alle antwoorden over drank, drugs en pillen: www.druglijn.be
Efficiënte preventie begint bij correcte informatie: www.aidstelefoon.be
Stoppen met roken: www.tabakstop.be
Federaal Kenniscentrum: www.kce.fgov.be

E-Health:

Cozo www.cozo.be
Vitalink: www.vitalink.be
E-Health: www.ehealth.fgov.be

Sportgeneeskunde:

Gezond en verantwoord sporten: cjsm.be/gezondsporten
Sportkeuring: www.sportkeuring.be
FIFA-warm-up / blessurepreventie: www.f-marc.com/11plus/home

Wachtdiensten:

Wachtdienst van de huisartsen: www.huisarts.be
Wachtdienst van de apothekers: www.apotheek.be
Wachtdienst van de tandartsen: www.tandarts.be

Ziekenfondsen en RIZIV:

RIZIV www.inami.fgov.be
Christelijk ziekenfonds: www.cm.be
Socialistisch ziekenfonds: www.socmut.be
Liberaal ziekenfonds: www.lmvlg.be
Neutraal ziekenfonds: www.neutrale-ziekenfondsen.be
Onafhankelijk ziekenfonds: www.oz501.be

Ziekenhuizen in de buurt:

AZ Groeninge Kortrijk: www.azgroeninge.be
AZ Delta Roeselare: www.azdelta.be
SintJozefskliniek Izegem: www.sint-jozefskliniek-izegem.be

Huisartsenorganisaties:

Huisartsenkring Zuid-West-Vlaanderen: www.hzw.be
Beroepsvereniging huisartsen Vlaanderen: www.domusmedica.be
Nederlands Huisartsen Genootschap: www.nhg.org