Urgenties

Spoedgevallen (bijv. arbeidsongevallen, schoolongevallen, ongevallen thuis, vermoeden hartproblemen, ernstige benauwdheid of kortademigheid, crisismomenten,…) worden tussendoor opgevangen, bij voorkeur na telefonische melding.

Het telefonisch aanvragen van dringende huisbezoeken kan ten allen tijde, overdag en ’s nachts!

Bel 112 bij een levensbedreigende situatie!