Kwaliteitszorg

De zorgverleners van ‘OnsPraktijk’ willen alle patiënten kwaliteitsvolle zorg verlenen.

Maar waar staat kwaliteitsvolle zorg nu juist voor?

Kwaliteitsvolle zorg:

· Is doeltreffend en gebaseerd op de meest actuele wetenschappelijke kennis.

· Vermijdt nutteloze handelingen, verspilling of overconsumptie.

· Kent geen schadelijke vertragingen.

· Stelt de zorgvragen en –behoeften van elke individuele patiënt centraal en respecteert de autonomie van de patiënt.

· Wordt niet beïnvloed door persoonlijke kenmerken zoals geslacht, taal, cultuur, geaardheid,… van de patiënt.

· Gaat naadloos over van diagnose naar behandeling naar nazorg, binnen maar ook buiten de muren van OnsPraktijk.

· Integreert de bijdragen van alle betrokken zorgverstrekkers, met respect voor de patiënt in zijn totaliteit.

· Is veilige zorg en veroorzaakt geen letsels of schade bij de patiënt ten gevolge van de ontvangen zorg in OnsPraktijk, wat we kunnen omschrijven als patiëntveiligheid.