Raadpleging

Omwille van de covid-pandemie zijn er enkel nog raadplegingen op afspraak.

U kan telefonisch een afspraken maken:

  • Elke werkdag tussen 8 uur en 12 uur of na 17 uur
  • Tel: 051 50 30 45
  • In de namiddag zijn de dokters op huisbezoek en kan er geen telefonische afspraak gemaakt worden. Voor dringende zaken zijn we wel bereikbaar.
  • De secretaresse kan vragen naar de reden van uw consultatie, dit doet ze om een correcte inschatting te kunnen maken naar aard en spoedeisendheid van uw klachten. De secretaresse is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

 

U kan online een afspraak maken:

  • Klik hier voor een afspraak te maken
  • Vermeld bij het maken van een afspraak de reden van uw contact. Op deze manier kunnen wij een correcte inschatting maken.
  • Indien u een afspraak wenst te maken voor meerdere personen, gelieve dan twee opeenvolgende afspraken vast te leggen.

 

Spoedgevallen kunnen altijd tussendoor bijgenomen worden, verwittig hiervoor liefst telefonisch.

 

Nieuwe patiënten dienen de eerste maal een telefonische afspraak te boeken, nadien kan u toegang krijgen tot het online afsprakenplatform.

 

Wat brengt u mee naar uw afspraak: 

  • Uw identiteitskaart, kids-ID of ISI kaart
  • Een volledige lijst met uw medicatie
  • Indien nodig ook documenten zoals vertrouwelijke, aangifteformulieren voor een ongeval,…

 

Belangrijk! 

Kom steeds tijding naar uw afspraak, anders laat u iedereen die volgt wachten. Bent u verhinderd, laat het ons dan ook weten, zo kan iemand anders uw plaats innemen. Bij het niet nakomen van een afspraak kan een vergoeding aangerekend worden.