Raadpleging

Coronamaatregelen : gelieve bij de minste klachten van een luchtweginfectie (hoesten, keelpijn, spierpijn, kortademigheid) telefonisch contact met ons op te nemen.  We geven jullie dan een advies op maat en zoeken naar de meest geschikte oplossing volgens de laatste richtlijnen.

Door deze corona-pandemie is het noodplan huisartsgeneeskunde afgekondigd. Dit houdt in dat er geen vrije raadplegingen meer zijn.

Bel eerst op (051/503045) en dan helpen we jullie verder.

Dank voor het begrip.

 

U kunt telefonisch een afspraak maken iedere werkdag van 8 uur tot 12 uur of na 17 uur. In de namiddag zijn de dokters op huisbezoek en kan er geen afspraak gemaakt worden.  Indien U dit wenst, kan er ook online een afspraak gemaakt worden (zie ander item op deze website)!!   Zie ook onze pagina  “verlof” voor de afwezigheden van de dokters  !!

Vermeld bij het maken van een afspraak de reden van uw contact. Als de secretaresse hiernaar vraagt, dan gebeurt dit in naam van de artsen om zo goed mogelijk een inschatting te kunnen maken van de aard en spoedeisendheid van uw eventuele klachten. De secretaresse is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan. Geef steeds de naam en voornaam van diegene waarvoor u een afspraak maakt.

Komt u met meerdere personen naar een afspraak of wenst u een speciale behandeling, bijvoorbeeld wratten bevriezen, gelieve dit dan duidelijk vooraf te melden. Als u online een afspraak wil maken voor 2 personen, gelieve dan 2 opeenvolgende afspraken vast te leggen.

Kom steeds tijdig naar uw afspraak, anders laat u iedereen die volgt wachten. Bent u verhinderd, laat het ons dan ook weten, iemand anders kan uw plaats innemen. Bij het niet nakomen van een afspraak of bij annulatie minder dan 2 uur vooraf, kan een vergoeding aangerekend worden.
SPOEDGEVALLEN kunnen altijd tussendoor bijgenomen worden, liefst na telefonisch contact.
Wat brengt u mee naar uw afspraak?
Uw identiteitskaart en kleefbriefjes. Een volledige lijst met uw medicatie. Eventueel ook terugbetalingstoelatingen of aangifteformulieren voor een ongeval.

Kom op raadpleging als het enigszins kan.  HUISBEZOEKEN zijn voor minder mobiele of zwaar zieke patiënten. Het werken in de consultatieruimte zelf geeft voor de huisarts het meeste voordeel:
het dossier is bij de hand, er is meer materiaal ter beschikking, het onderzoek gebeurt in goede omstandigheden en het is voor u ook goedkoper.
Wij danken U alvast voor uw begrip en medewerking!