Huisbezoeken

Voor minder mobiele of zwaar zieke patiënten die niet op raadpleging kunnen komen is een huisbezoek mogelijk.

Een huisbezoek kan telefonisch aangevraagd worden, liefst voor 10 uur.

De huisbezoeken vinden vooral plaats in de namiddag, er kan op voorhand geen uur afgesproken worden. De huisbezoeken worden verdeeld onder de aanwezige artsen.

Probeer zoveel mogelijk op raadpleging te komen, dit heeft vele voordelen:

  • Consultatieruimte met alle materiaal ter beschikking
  • Het onderzoek gebeurt in goede omstandigheden
  • Een raadpleging is voor u goedkoper