Globaal Medisch dossier (GMD)

Waarom kiezen voor een globaal medisch dossier ?

  • Uw medische gegevens worden op één plaats verzameld en bijgehouden
  • U en uw huisarts krijgen hierdoor een volledig beeld van uw gezondheidstoestand
  • Nutteloze onderzoeken en dubbele behandelingen worden vermeden
  • Uitwisseling van gegevens en doorverwijzing naar andere zorgverleners gebeuren vlotter (bijvoorbeeld bij hospitalisatie)

En bovendien krijgt u een hogere tegemoetkoming van uw ziekenfonds. Uw eigen bijdragen (= remgeld) worden met 30 % verminderd. Deze vermindering geldt voor :

  • de raadplegingen bij de huisarts die uw globaal medisch dossier beheert
  • de raadplegingen en huisbezoeken van de huisarts die uw globaal medisch dossier beheert wanneer u 75 jaar of ouder bent
  • de raadplegingen en huisbezoeken van de huisarts die uw globaal medisch dossier beheert wanneer u erkend wordt als “chronisch zieke” en dit ongeacht de leeftijd.

In onze groepspraktijk wordt het recht op remgeldverlaging uitgebreid naar de collega huisarts die niet de huisarts is welke het GMD afsloot. 

Een globaal medisch dossier openen

Iedereen kan tijdens een raadpleging of bij een huisbezoek van de huisarts een globaal medisch dossier laten aanleggen. Dit kan op uitdrukkelijk verzoek van de patiënt of na schriftelijk akkoord. Hiervoor breng je best een klevertje van de mutualiteit mee. De kosten voor het openen van een globaal medisch dossier worden volledig door de mutualiteiten terugbetaald!