Attesten, voorschriften en labo’s

Attesten 

Voor het opmaken van attest (ziekteattest, logopedie, verzekering, …) dient de patiënt fysiek aanwezig te zijn in de praktijk of op het huisbezoek. Deze worden nooit opgemaakt zonder consultatie van de betreffende patiënt.

 

Voorschriften 

Een voorschrift mag wettelijk gezien enkel afgeleverd worden als de persoon fysiek aanwezig is in de praktijk of bij een huisbezoek. Voorschriften voor medicatie bestemd voor derden worden niet afgeleverd!

Ook telefonisch aangevraagde voorschriften worden niet afgeleverd. Tenzij een voorschrift na een consult vergeten werd te vragen. Maak daarom tijdig een afspraak met uw huisarts. Er worden u voldoende voorschriften meegegeven tot een volgende controle vereist is!

 

Labo’s 

Voor het resultaat van uw bloedonderzoek kan u de arts telefonisch contacteren op een afgesproken uur.

Daarnaast is het ook mogelijk om zelf een kopie van uw labo te krijgen op volgende manieren:

  • Via het secretariaat (enkel in de voormiddag)
  • Via Cozo na 7 dagen
  • Via Helena: dit dient u vooraf te activeren. Vraag tijdens de consultatie met uw arts of hij/zij dit resultaat op uw Helena kan plaatsen.
  • Via de post (via labo). Vraag dit tijdens uw bloedafname.