Vertegenwoordigers

Afspraken maken

bij voorkeur online via

www.artsenvertegenwoordiger.be

of eventueel telefonisch op

0492 649 249

Verder

Gelieve uw uiteenzettingen te beperken tot maximaal 10 minuten. We zijn ervan overtuigd dat in dit bestek al heel wat uitleg rond een produkt kan worden gegeven.

Gelieve afspraken te annuleren wanneer deze niet doorgaan. Dit laatste lijkt de laatste jaren niet meer zo vanzelfsprekend. Een tijdige annulatie laat ook toe dat andere collega’s de plaats nog kunnen innemen, zo worden de wachttijden wat minder lang.