Aandachtspunten

Bellen voor een voorschrift

Een vergeten voorschriftje, geen probleem!                                              Een telefonische “bestelling”, liever niet…

Het is steeds de bedoeling dat tijdens de consultatie voldoende voorschriften gevraagd worden om de periode tot de volgende consultatie te overbruggen. Indien nodig zullen hiervoor meerdere verpakkingen voorgeschreven worden.

Gelieve er rekening mee te houden dat de telefonische vraag naar voorschriften enorm tijdrovend is voor onze secretariaatsmedewerkers en de telefonische bereikbaarheid van onze praktijk in het gedrang brengt. Wij zijn hierdoor minder vlot bereikbaar voor dringende zaken.

Bijvoorbeeld: Als elke patiënt 1 maal per jaar belt voor een vergeten voorschriftje dan betekent dit 4000 telefoontjes per jaar voor het secretariaat.

Bijvoorbeeld: Wanneer het enkele maanden geleden is dat er een consult was, dan is het niet de bedoeling dat de “bestelling” doorgebeld en daarna afgehaald wordt aan het secretariaat. Dan stellen we eerder een nieuw consult voor of, zolang de Corona crisis ons blijft plagen, tenminste een telefonisch overleg, om te zien of er problemen zijn.

Afspraak, huisbezoek of telefonisch advies?

Kom op raadpleging als het enigszins kan. Huisbezoeken zijn voor minder mobiele of zwaar zieke patiënten. Het werken in de consultatieruimte zelf heeft zowel voor de huisarts als voor U het meeste voordeel

Het dossier is optimaal toegankelijk

In de consultatieruimte is discretie gegarandeerd.

Onderzoek gebeurt in goede omstandigheden: op een onderzoekstafel, bij ideale belichting en met alle noodzakelijke apparatuur bij de hand.

Efficiënter werken voor de arts, door het werken in ideale omstandigheden en zonder verlies van tijd aan transport. Hierdoor kunnen meer mensen op korte termijn verder geholpen worden.

U kan een afspraak op een exact moment in uw dag inplannen. Voor een huisbezoek kunnen geen exacte momenten worden opgegeven.

Het remgeld voor een consultatie is altijd lager dan voor een huisbezoek. U spaart er dus mee uit! Ook voor het ziekenfonds is een consultatie goedkoper dan een huisbezoek.

Valse attesten

Voor de meeste mensen is dit een vanzelfsprekende zaak, maar we vermelden het toch volledigheidshalve: Gelieve ons niet naar valse attesten te vragen.

De gevolgen die hier mogelijkerwijs voor ons aan verbonden zijn, zijn groot. Wij doen onze job te graag en met teveel trots om het risico op een schorsing te willen lopen!

Wanneer de baas dus ten onrechte uw verlof weigert, dan kunnen wij dit dus niet voor u oplossen met een ziektebriefje…

Een afspraak bij de HAIO, de “assistent”

Een HAIO (= huisarts in opleiding) is een afgestudeerde arts die de eerste jaren van zijn carrière onder supervisie in de praktijk werkt. Gelijkaardig aan de “assistenten” in het ziekenhuis.

Bij deze afspraken is er steeds supervisie voorzien, tenzij u dit niet zou wensen natuurlijk. Er wordt steeds overlegd met één van de drie andere artsen na elk consult. Dit kan doordat de arts er even bij komt in de consultatie of eventueel via telefonisch overleg.

Voor de huisbezoeken is er ook een overleg voorzien. Vooraf wordt de HAIO op de hoogte gebracht van de situatie. Nadien wordt het huisbezoek opnieuw besproken.

Wij zijn heel trots op het feit dat we een sinds 2015 een opleidingspraktijk zijn. Het opleiden van een HAIO heeft voordelen voor alle partijen de HAIO, wijzelf en ook voor u als patiënt.

Voordelen van een HAIO voor de praktijk:

HAIO’s worden heel kritisch opgeleid. Ze stellen zaken in vraag waar we dit zelf te weinig zouden doen. Niet zelden passen we onze manier van werken aan na hun tussenkomst.

Ze komen pas afgestudeerde de praktijk binnenlopen met de meest recente medische kennis op zak. Wat ervoor zorgt dat wij ook automatisch up to date blijven. Een “wandelende bijscholing” zeg maar…

Afspraken op kortere termijn mogelijk, door de extra collega.

Betere spreiding van het werk, waardoor er meer tijd is per patiënt.

Tijdens verlof van Dr Kristof Vande Moortel en Dr Katrien Meyvaert zullen nu 2 in plaats van 1 arts ter beschikking blijven, wat het mogelijk zal maken de normale zorgen ook in deze verlofperiodes te blijven verzekeren.

Medisch geheim

Alle medewerkers, artsen én secretaresses, hebben geheimhoudingsplicht.

Wanneer de secretaresse vraagt naar de reden van uw telefoon, bent u natuurlijk niet verplicht hierop te antwoorden. Het kan echter wel handig zijn om de dringendheid van iets in te schatten, de duur van de consultatie die moet voorzien worden in te schatten,… Zoals gezegd heeft ook de secretaresse geheimhoudingsplicht.

Onze geheimhoudingsplicht kan ook soms “vervelend” zijn in bepaalde situaties. Wanneer u bijvoorbeeld bezorgd bent rond de gezondheidstoestand van een familielid, dan kunnen wij u dit alleen meedelen indien we weten dat dit voor hen ok is.

GDPR-proof behandelen van informatie

Het op een correcte manier versturen van informatie ligt in het verlengde van het medisch geheim. Vanzelfsprekend is de medische software waarmee wij werken hieraan aangepast.

Tarieven 

Wij werken aan de officiële tarieven die door de staat zijn voorgesteld. Wij zijn dus geconventioneerd.

Mocht u twijfelen aan de correctheid van een afrekening, aarzel dan niet het ons te vragen. We kijken het liever na dan dat u met een verveeld gevoel achterblijft. We zullen u de nodige uitleg geven en zonodig corrigeren mocht er een fout gemaakt zijn.