Juridische Informatie

 

Hieronder vindt u de juridisch vereiste informatie omtrent onze praktijk:

Naam:

VANDE MOORTEL MEYVAERT ARTSEN BV

Adres maatschappelijke zetel:

Ooievaarstraat 2, 8650 Houthulst-Klerken

Contactgegevens:

0492 649 249

secretariaat@vmed.be

Ondernemingsnummer:

0894 75 97 71

Toezichthoudende autoriteit:

Orde der artsen

Jamblinne de Meuxplein 34 – 35

1030 Brussel.

Gereglementeerd beroep:

Als Huisartsen ingeschreven bij de Orde der artsen

Handelend volgens de Code van medische deontologie

Gedragscode:

Code van medische deontologie

deze is te raadplegen via deze link.