Links

 • www.apotheek.be
  • Hier vindt u de apotheek van wacht uit uw omgeving
 • www.huisarts.be
  • Hier vindt u de huisarts van wacht uit uw omgeving
 • www.tandarts.be
  • Hier vindt u de tandarts van wacht uit uw omgeving
 • www.brandwonden.be
  • Op deze site vindt u alle informatie over brandwonden en preventieve maatregelen
 • www.delork.eu
  • Serviceflats De Lork te Gavere. Een serviceflat is een woonvorm met zorgfaciliteiten
   die vooral bestemd zijn voor bejaarden of ouderen met een zorgproblematiek.
 • www.zelfhulp.be
  • Hier kan u op zoek gaan naar een zelfhulpgroep. U kan kijken of er rond een
   bepaalde aandoening of probleem een zelfhulpgroep in Vlaanderen bestaat.
 • www.druglijn.be
  • Op deze site kunt u terecht voor vragen en informatie over drugs.
 • www.tegenkanker.net
  • Deze site van de Vlaamse Liga tegen Kanker geeft informatie over kanker,
   de oorzaken en hoe je het kan voorkomen.
 • www.ocmwgavere.be
  • Sociaal dienstbetoon Gavere
 • www.zitstil.be
  • Centrum Zit stil geeft informatie, vorming, training, ondersteuning en
   onderneemt maatschappelijke actie om alle personen die geconfronteerd
   worden met ADHD optimaal te laten functioneren zodat de gevolgen van de ontwikkelingsstoornis maximaal beheerst kunnen worden.
 • www.kjt.org
  • Deze site is van de vzw Kinder- en Jongerentelefoon Vlaanderen.
   Het kidsgedeelte behandelt onderwerpen als pesten, verveling en echtscheiding;
   het jongerengedeelte gaat over zaken als verslaving, seksualiteit en …
 • www.diabetes-vdv.be
  • De Vlaamse Diabetes Vereniging is een dynamische vereniging die verschillende
   aspecten van diabetes behartigt
 • www.medinet.be
  • Deze gezondheidssite biedt naast gezondheidsinformatie ook nog nuttige
   noodnummers en adressenlijsten
 • www.crz.be
  • Op de site van het Centrum voor Relatievorming en Zwangerschapsproblemen kunt u terecht voor informatie over ongeplande zwangerschappen en abortus
 • www.vig.be
  • Het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie is een expertisecentrum dat
   strategische visie, kwaliteitsadvies en vorming biedt voor professionals in gezondheidspromotie
 • www.eetstoornis.be
  • Op deze site vind je alles over eetstoornissen en de behandeling ervan
 • www.gezondheid.be
  • Op deze website vind je naast gezondheidsnieuws ook deskundig advies
   en praktische tips
 • www.itg.be
  • Deze site geeft duidelijke en handige tips om infectieziekten op vakantie
   te voorkomen
 • www.wzcmariahuis.be
  • Deze site behoort toe aan het rusthuis mariahuis te Gavere.
 • Ziekenhuizen
  1. www.uzgent.be
  2. www.azmmsj.be
  3. www.azoudenaarde.be
  4. www.azstlucas.be
  5. www.janpalfijn.be
  6. www.azstvdeinze.be
  7. www.sezz.be