Advies en resultaten

Advies vragen of opvragen van resultaten kan in principe tijdens de spreekuren van de arts.

Voor het invullen van attesten en formulieren is informatie en tijd nodig. Daarom dient u ook meestal hiervoor op raadpleging te komen.

  • Uw huisarts mag enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid. Maak het uw huisarts daarom niet moeilijk: vraag alleen wat redelijk, écht en verantwoord is. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden.
  • Uw huisarts schrijft steeds medicatie voor, voor een tijdspanne tot de volgende consultatie, waarop hij controle nodig acht. Tussentijds afhalen van voorschriften zou dus niet nodig mogen zijn! Het stoort het vlot verloop van de raadpleging.
  • Medicatievoorschriften worden niet aan derden meegegeven.

Wij vragen u wel met aandrang om het telefoongesprek kort te houden: zowel arts als patiënt worden niet graag gestoord tijdens de raadpleging.