Globaal Medisch Dossier

Wat is het GMD?

Uw huisarts verzamelt al uw belangrijke medische gegevens (operaties, chronische ziekten, verslagen van specialisten en andere zorgverstrekkers, gegevens over behandelingen,…) in uw Globaal Medisch Dossier (GMD).

Wat zijn de voordelen?

Het verzamelen van uw medische gegevens maakt een betere individuele begeleiding en een beter overleg tussen zorgverstrekkers mogelijk. Dit dossier zorgt ervoor dat uw huisarts een totaalbeeld heeft van uw gezondheidstoestand. Zo kan hij/zij beter beoordelen welke onderzoeken nodig of overbodig zijn en of voorgestelde behandelingen niet strijdig zijn met mekaar.

Als u een GMD heeft, krijgt u bovendien tot 30% vermindering op het persoonlijk aandeel of remgeld (d.i. het bedrag dat u niet terugkrijgt van de mutualiteit) voor een raadpleging in het kabinet van uw huisarts. Het terugbetalingstarief hangt af van de categorie waartoe u behoort (jonger dan 10 jaar, chronisch zieke, palliatief patiënt,…):

  • tot 1 EUR voor de rechthebbenden op de verhoogde tegemoetkoming
  • tot 4 EUR voor de patiënten die geen recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming.

Het bedrag voor de avondraadpleging (vanaf 18u) is ook 4 euro meer en deze extra kost wordt enkel terugbetaald als je een GMD hebt.

Het GMD leidt daarnaast ook tot een vermindering met 30% van het persoonlijk aandeel of remgeld dat u moet betalen voor een huisbezoek, indien u minimum 75 jaar en/of chronisch ziek bent.

Hoe een GMD  aanvragen?

Bij uw volgende raadpleging in het kabinet of tijdens een huisbezoek vraagt u persoonlijk aan uw huisarts om een GMD te openen. Ouders vragen voor hun kind(eren) de opening van een GMD. Deze opening gebeurt elektronisch via de derdebetalersregeling (rechtstreekse verrekening) met uw mutualiteit. Het GMD dient jaarlijks te worden verlengd.

Hoeveel kost een GMD?

Het GMD is gratis voor iedereen. De jaarlijkse bijdrage wordt volledig terugbetaald door uw ziekenfonds.

U raadpleegt een andere arts?

Indien u een andere huisarts bezoekt dan diegene waarbij u uw GMD afsloot, kunt u enkel van dezelfde rechten genieten indien deze huisartsen samenwerken in een door het Riziv geregistreerde groepering (dit zijn zowel de groepspraktijken als andere samenwerkingsverbanden tussen huisartsen).

Als u een andere arts (huisarts of specialist) raadpleegt, vraag hem dan om de nuttige informatie door te sturen naar uw huisarts om uw dossier te vervolledigen.

Wat als u van huisarts verandert?

Bij verhuis of wijziging van huisarts kan het dossier, op uw vraag, doorgegeven worden aan een nieuwe huisarts.