Stagair

Wij willen helpen bij de opleiding van studenten geneeskunde.

Het is dan ook mogelijk dat een stagiair aanwezig is tijdens de raadpleging of ons vergezelt bij huisbezoeken.  Zij leren op die manier hoe het werk in een huisartsenpraktijk verloopt.  Zij mogen sommige consultaties of delen ervan uitvoeren, maar steeds onder ons toezicht.

Evenals wij zijn ze ook gebonden aan het beroepsgeheim, wat zij zien en horen mag door hen niet verder verteld worden.

Zij begrijpen ook dat u voor bepaalde problemen er liever geen stagiair bij hebt.  U kan gerust vragen om een bepaald onderzoek door de huisarts zelf te laten doen, of om hem alleen te mogen spreken.

Wat is het nut voor u en voor ons?  Buiten het feit dat een goede opleiding van artsen belangrijk is voor de toekomst en wij daaraan willen meewerken, is het zo dat stagiairs ons ook wel wat kunnen leren. Zij hebben immers pas al de nieuwste evoluties in de geneeskunde gestudeerd.

Bovendien wordt uw probleem eens door twee mensen gelijktijdig bekeken, dit laat ons toe om alles nog eens duidelijk op een rijtje te zetten en na overleg voor u de beste oplossing te kiezen.

Twee weten meer dan één!