Spoedgevallen

Voor levensbedreigende situaties telefoneertĀ u naar het nummer 112. Vermeld duidelijk uw naam, adres en de aard van het probleem. Zo kan de nodig hulp uitgestuurd worden.