Huisbezoeken

Huisbezoeken zijn bedoeld voor patiënten die zich niet kunnen verplaatsen : mensen die bedlegerig zijn of niet vervoerd kunnen worden.

Kom zo veel mogelijk zelf naar de praktijk. Uw dokter heeft daar meer mogelijkheden om u goed te helpen. Thuis zitten wachten hoeft dan niet meer.

Vraag huisbezoeken tijdig aan: liefst tussen 8 en 10 uur ’s morgens

Huisbezoeken worden afgelegd door de arts die zich hiervoor kan vrijmaken en kunnen niet “op een afgesproken uur” .