Administratie

Telefonisch advies

Probeer niet afgesproken telefoons met de artsen te beperken.
U stoort er de raadpleging mee.
Vaak kan ons secretariaat u verder helpen.

Voorschriften en formulieren

Vraag tijdens een raadpleging voldoende voorschriften.
Bespreek met uw arts wanneer uw volgende consult gepland wordt.
Komt u door omstandigheden toch een voorschrift tekort, mag u dat via het secretariaat vragenTwee dagen later kan u dat komen afhalen.
Indien u de voorbij 3 maanden niet op consultatie geweest bent, kan u geen voorschrift opvragen via het secretariaat.
Andere attesten, kinévoorschriften, arbeidsongeschiktheid, sportattesten moeten gekoppeld worden aan een raadpleging.

Globaal medisch dossier

Eenmaal per jaar hernieuwen wij uw Globaal Medisch Dossier.
Dit is een administratieve akt die bevestigt dat uw medisch dossier door onze huisartsenpraktijk beheerd wordt. Dit kan bij om het even welke arts geopend worden.