Onze visie

Iedereen heeft recht op “gezondheid”.  Gezondheid bekijken we in onze praktijk vanuit een breed kader namelijk zich lichamelijk, geestelijk en sociaal goed voelen.

Als huisarts spelen we hierin een centrale rol en we zien onszelf dan ook als  gids van de patiënt binnen de gezondheidszorg. We helpen patiënten zelfredzamer  te zijn en weinstrueren en begeleiden ze op weg naar een “betere” gezondheid.

We werken samen als groep van huisartsen rond een gemeenschappelijke visie, met ruimte voor ieders persoonlijke werkwijze en eigenheid.

We volgen recente wetenschappelijke aanbevelingen en engageren ons ook voor opleiding van studenten geneeskunde, zodat er regelmatig stage-lopende  studenten in de praktijk zijn.

Een goede bevraging van de patiënt en een grondig lichamelijk  onderzoek zijn onze belangrijkste werkinstrumenten. Bijkomende technische onderzoeken (zoals bloedonderzoek of beeldvorming) vragen we enkel aan  als we het nuttig vinden. Dit past binnen een geneeskunde op sociaal-economisch verantwoorde wijze:eerstelijnsgezondheidszorg.