Klinisch neuropsychologe

Neuropsychologisch onderzoek

Voortaan kan u in dokterspraktijk De Brug in Mol-Donk terecht voor neuropsychologisch onderzoek bij volwassenen en ouderen. Het neuropsychologisch onderzoek is een zoektocht naar verklaringen voor allerlei cognitieve en emotionele klachten en gedragsveranderingen bij individuele patiënten.

Het onderzoek bestaat uit een gesprek met patiënt (en zo nodig familie) waarbij de klachten en het dagelijks functioneren in kaart worden gebracht, gevolgd door tests en vragenlijsten voor het meten van cognitieve functies zoals aandacht, geheugen, taal, waarneming, het ruimtelijk denken en uitvoerende functies (vb. planning, redeneervermogen).

Op deze manier kunnen cognitieve klachten geobjectiveerd worden en kan een profiel van cognitieve sterktes en zwaktes worden opgesteld. Aan de hand hiervan kan een antwoord geformuleerd worden op de onderzoeksvraag.

Doelgroep

Volwassenen en ouderen

Indicaties

Veranderingen in het dagelijks functioneren

Cognitieve klachten of stoornissen zoals bv. verminderde concentratie, geheugenklachten, moeite met plannen en organiseren, …

Gedragsverandering zoals bv. interesseverlies, algemene vertraging, impulsiviteit, ongeremdheid, emotionele labiliteit, …

Veranderingen in het functioneren kunnen het gevolg zijn van

 • Stress en burn-out
 • Middelenmisbruik (alcohol, medicatie, drugs)
 • Angst en depressie / bipolaire stoornis
 • Dementie /mild cognitive impairment
 • Ouderdomsvergeetachtigheid / verwardheid
 • Niet aangeboren hersenletsel (tumor, anoxie, cerebraal trauma t.g.v. verkeersongeval, …)
 • Lichamelijke aandoeningen (verstoring van lever, nieren, schildklier, diabetes, epilepsie, …)
 • Ontwikkelingsstoornissen (ADHD, ASS, NLD, DAMP)

Mogelijke vraagstellingen

 • Is er sprake van cognitieve stoornissen?
 • Wat is de aard en de ernst van de cognitieve tekorten?
 • Past het cognitief profiel bij een welbepaald ziektebeeld?
 • Zijn gedrags- of persoonlijkheidsveranderingen het gevolg van een organische stoornis?
 • Heeft het zin om cognitieve training op te starten? Zo ja, wat wordt er best getraind?
 • Heeft de cognitieve revalidatie een positieve invloed op het cognitief functioneren?