Reglement

Reglement van onze praktijk 

 • Wij werken enkel op afspraak, kom daarom op tijd. Afspraken kan u maken via onze website of telefonisch.
 • Een afspraak enkel mogelijk als u reeds patiënt bent. We nemen geen nieuwe patiënten aan om de huidige patiënten goed te kunnen blijven helpen.
 • Geen ziekteattest voor school of werk zonder raadpleging. Het heeft geen zin om er via mail of telefoon naar te vragen. Antwoord is altijd NEEN.
 • Een ziekteattest is enkel mogelijk vanaf de dag van de raadpleging. Dus geen attest voor ‘gisteren’ of ‘vorige week’.
 • Uw afspraak is voor 1 persoon, indien er 2de persoon is, dan heeft u 2 afspraken nodig. Het heeft geen zin om op het moment aan te dringen want andere afspraken moeten door uw aandringen langer wachten.
 • Uw afspraak is voor 1 klacht, indien verschillende klachten gelieve dit aan te geven bij het maken van de afspraak. De dokter zal beslissen wat er wanneer moet gebeuren op basis van prioriteit.
 • Voorschriften voor medicijnen worden enkel nog na raadpleging gegeven. U krijgt steeds genoeg voorschriften mee. Als ze op zijn, is het tijd voor een nieuwe raadpleging. GEEN voorschriften meer per mail of telefoon.
 • Attesten voor sport, mutualiteiten, bank en dergelijke worden niet altijd zomaar ingevuld. Meestal is een onderzoek nodig, dus ook een raadpleging.
 • Resultaten van bloedonderzoeken, diverse scans en dergelijke worden enkel met u besproken. Eenvoudige resultaten kunnen telefonisch besproken worden, de dokter oordeelt daar over.
 • Huisbezoeken zijn enkel voor patiënten die zich niet kunnen verplaatsen naar de praktijk. Onderzoek hier in de praktijk geniet de voorkeur omdat de omstandigheden hier beter zijn.

BELANGRIJKE NIEUWE REGELING MBT “NO-SHOW”

 • Afspraak is komen! Helaas gaan er regelmatig afspraken verloren doordat mensen niet komen opdagen zonder verwittiging. Dit is natuurlijk jammer, wij hadden op dat moment iemand anders kunnen helpen! Om dit te voorkomen voelen wij ons genoodzaakt vanaf nu ook een “no-show” regeling te hanteren
 • Indien u niet kunt komen, graag minstens 2 uur op voorhand telefonisch te verwittigen. Indien u dit niet doet volgen wij de volgende stappen:
  • 1e keer: u krijgt een verwittiging
  • 2e keer: wij rekenen een ‘no-show-kost’ van €20,- aan. Dit wordt uiteraard niet terugbetaald door de mutualiteit. Indien u dit niet wenst te betalen, stopt de samenwerking en vragen wij u een nieuwe huisarts te zoeken.
  • 3e keer: de samenwerking stopt, u krijgt geen afspraak meer bij ons.