Raadpleging

Consultatie

 • Wij werken uitsluitend op afspraak. Klik hier om zelf online een afspraak te maken. Let op: enkel indien u reeds als patiënt in de praktijk gekend bent kunt u hier een afspraak maken!
 • Voor het maken van een afspraak kunt u tevens elke werkdag tussen 08u00-12u00 terecht op telefoonnummer 03 765 15 38. Voor dringende vragen tussen 12u00-19u00 wordt u doorgeschakeld naar het telesecretariaat.
 • Vermeld steeds voor hoeveel personen u een afspraak wenst te maken!
 • Breng steeds uw elektronische ID kaart, kids ID of ISI+ kaart mee.
 • Voor elk medisch geschiktheidsattest dient u een afspraak te maken met een arts (onder andere sportattest, levensverzekering…)
 • Afwezigheidsattesten voor het werk of school worden enkel afgeleverd na consultatie bij de dokter. Breng zeker uw ‘getuigschrift van arbeidsongeschiktheid’ (mutualiteit) mee. Dit is belangrijk als u een langere periode ziek bent en u geld van de mutualiteit moet ontvangen.
 • Is uw medicatie bijna op, maak dan ruim op tijd een afspraak bij de dokter voor een controle raadpleging.
 • Betaling bij voorkeur via Bancontact.

Huisbezoek

 • Een huisbezoek vraagt u aan voor 10u00.
 • Een huisbezoek vraagt u enkel aan als u echt niet in staat bent om naar de praktijk te komen. Dus niet omwille van ‘comfort’ redenen. Op de praktijk beschikt de dokter over de nodige middelen om u optimaal te onderzoeken en u te behandelen. Een raadpleging is bovendien beduidend goedkoper.
 • Betaling enkel contant mogelijk. Let er op dat bij huisbezoeken de derdebetalersregeling niet van toepassing is!

Telefonisch advies

 • Wenst u een dokter persoonlijk te spreken voor een kort advies of om de resultaten van uw onderzoek te vernemen, gelieve dan aan de secretaresse of het tele-secretariaat door te geven waar u voor belt. De dokter belt u op een gepast moment terug. Het kan soms zijn dat dit pas de volgende dag is. Dringende zaken zullen uiteraard steeds direct opgenomen worden.
 • Voor zeer dringende zaken kunt u steeds terecht:
  • Op werkdagen van 08u00 –  19u00 bij de praktijk zelf op 03 765 15 38
  • Maandag t/m donderdag van 19u00 – 08u00 bij de dokter van wacht op 03 777 60 60
  • Vrijdagavond 19u00 t/m maandagochtend 08u00 en op feestdagen bij de huisartsenwachtpost op 03 361 0 361