Raadpleging

Consultatie

 • Wij werken uitsluitend op afspraak. Klik hier om zelf online een afspraak te maken. Let op: enkel indien u reeds als patiënt in de praktijk gekend bent kunt u hier een afspraak maken!
 • Voor het maken van een afspraak kunt u tevens elke werkdag tussen 08u00-12u00 terecht op telefoonnummer 03 765 15 38. Voor dringende vragen tussen 12u00-19u00 wordt u doorgeschakeld naar het telesecretariaat.
 • Vermeld steeds voor hoeveel personen u een afspraak wenst te maken!
 • Breng steeds uw elektronische ID kaart, kids ID of ISI+ kaart mee.
 • Voor elk medisch geschiktheidsattest dient u een afspraak te maken met een arts (onder andere sportattest, levensverzekering…)
 • Afwezigheidsattesten voor het werk of school worden enkel afgeleverd na consultatie bij de dokter. Breng zeker uw ‘getuigschrift van arbeidsongeschiktheid’ (mutualiteit) mee. Dit is belangrijk als u een langere periode ziek bent en u geld van de mutualiteit moet ontvangen.
 • Is uw medicatie bijna op, maak dan ruim op tijd een afspraak bij de dokter voor een controle raadpleging. Er wordt geen medicatie voorgeschreven zonder raadpleging.
 • Betaling bij voorkeur via Bancontact.

Huisbezoek

 • Een huisbezoek vraagt u aan voor 10u00.
 • Een huisbezoek vraagt u enkel aan als u echt niet in staat bent om naar de praktijk te komen. Dus niet omwille van ‘comfort’ redenen. Op de praktijk beschikt de dokter over de nodige middelen om u optimaal te onderzoeken en u te behandelen. Een raadpleging is bovendien beduidend goedkoper.
 • Betaling enkel contant mogelijk. Let er op dat bij huisbezoeken de derdebetalersregeling niet van toepassing is!

Telefonisch advies

 • Wenst u een dokter persoonlijk te spreken voor een kort advies of om de resultaten van uw onderzoek te vernemen, gelieve dan in de voormiddag te bellen en aan de secretaresse door te geven waar u voor belt. De dokter belt u op een gepast moment terug. Het kan soms zijn dat dit pas de volgende dag is. Dringende zaken zullen uiteraard steeds direct opgenomen worden.
 • Voor zeer dringende zaken kunt u steeds terecht:
  • Op werkdagen van 08u00 –  19u00 bij de praktijk zelf op 03 765 15 38
  • Maandag t/m donderdag van 19u00 – 08u00 bij de dokter van wacht op 03 777 60 60
  • Vrijdagavond 19u00 t/m maandagochtend 08u00 en op feestdagen bij de huisartsenwachtpost op 03 361 0 361