Welkom

Maak online een afspraak

U kunt zelf online een afspraak maken: klik hier. Let op: er is in onze praktijk momenteel een patiëntenstop. Alleen indien u reeds als patiënt gekend bent in de praktijk kunt u hier een afspraak maken. Graag steeds kort de reden van uw consultatie vermelden.

Indien er online geen plaats beschikbaar is, kunt u ook elke voormiddag tussen 8u en 12u terecht bij onze secretaresse op ons telefoonnummer 03 765 15 38.

 

Nieuws:

 • Na 1 maart neemt dr Lore De Malsche afscheid van Huisartsen Vincentius en start zij een nieuwe praktijk op te Melsele. We danken haar voor de fijne samenwerking en wensen haar veel succes in haar eigen praktijk!
 • Lees hier meer

 

Afwezigheden

 • Dr Ann Schoorens is afwezig van 19 april 2024 t/m 28 april 2024

Huisregels

 • Indien u door omstandigheden niet aanwezig kunt zijn op uw afspraak, laat ons dit dat MINSTENS 2 UUR op voorhand telefonisch weten! Let op: bij herhaaldelijk niet op afspraak komen zonder afmelden kunnen er kosten in rekening gebracht worden (zie reglement).
 • Laat ons weten voor hoeveel personen u een afspraak wenst te maken. Indien u één afspraak maakt voorzien wij de tijd om één klacht te behandelen.
 • Voor ieder attest dient een onderzoek te gebeuren en dient u dus een afspraak te maken.
 • Medicatie wordt enkel op de raadpleging verstrekt, wij gaan niet in op aanvragen voor voorschriften per mail of telefoon.
 • Lees hier het volledige reglement

Waarvoor kunt u terecht bij uw huisarts?

 • Acute ziekten en kwalen
 • Opvolging van chronische aandoeningen en begeleiding bij hart- & vaatziekten, diabetes, longziekten,…
 • Preventie: screeningsmammo, uitstrijkje, darmkankeronderzoek
 • Algemene check-up
 • Voedingsadvies, reisadvies, vaccinaties
 • Bloedafname
 • Kleine heelkundige ingrepen : hechtingen, wondzorg, verwijderen van wratten en huidletsels
 • Pre-operatief onderzoek (labo, EKG, medicatielijst en voorgeschiedenis). Maak zeker ruim op tijd een afspraak en vermeld of er ook nog formulieren dienen ingevuld te worden.
 • Indien u een langere consultatie voorziet, meld dit dan steeds bij het maken van de afspraak zodat wij hier extra tijd voor kunnen voorzien. De secretaresse kan u vragen naar de aard van uw bezoek, dit is steeds op vraag van de dokters. De secretaresse is, net zoals de dokters, gebonden aan beroepsgeheim.

Opleiding

Wij zijn een opleidingspraktijk. Dit wil zeggen dat er regelmatig stagiairs in de praktijk meelopen. Stagiairs werken altijd onder toeziend oog van de dokter en zijn tevens gebonden aan beroepsgeheim. Indien u liever niet heeft dat een stagiair aanwezig is tijdens uw contact met de dokter, mag u dit steeds aangeven.

Daarnaast is er ook een huisarts in opleiding (HAIO) werkzaam in de praktijk. Dit is een afgestudeerd arts. Alvorens zelfstandig te starten als huisarts dient een arts na de zesjarige basisopleiding nog drie jaar als HAIO in een erkende opleidingspraktijk te werken. De HAIO werkt als volwaardige arts mee in de praktijk, werkt in hetzelfde dossier als de vaste arts en kan op elk moment advies vragen aan de opleider.