Visie

GEZONDHEID

is een

lichamelijke/fysieke – emotionele/psychische – sociaal/familiale

toestand van welbevinden en geluk.

ZIEKTE

is een (ernstige) verstoring in dit evenwicht

die kan leiden tot moeilijke levensmomenten.

GENEESKUNDIGE ZORG

geeft op een persoonlijke en wetenschappelijk onderbouwde manier

aandacht en zorg aan dit samenspel van

lichamelijke/fysieke – emotionele/psychische en sociaal/familiale oorzaken.

DOOR

de inzet van het huisartsenteam in samenwerking met

de psychotherapeut, de voedingsdeskundige,..

in een open dialoog met de patiënt met respect voor ieders waarden, normen en ideologie.

GENEZEN

is op maat van de patiënt, wetenschappelijk verantwoord en op deskundige wijze

verzorgd, gesteund en begeleid worden op

lichamelijk/fysiek – emotioneel/psychisch en sociaal/familiaal vlak.