Huisbezoeken

Huisbezoeken zijn voorbehouden voor patiënten die zich niet of moeilijk kunnen verplaatsen. Kom dus zo veel mogelijk zelf naar de raadpleging. Uw dokter heeft daar meer mogelijkheden om u goed te helpen. Door een afspraak bent u ook sneller aan de beurt.

Vraag huisbezoeken wel tijdig aan: liefst tussen 8 en 10 uur ’s morgens. Tijdig aangevraagde huisbezoeken kunnen sneller worden beantwoord.

Vermeld bij uw aanvraag steeds:

  • Naam en voornaam van de patiënt
  • Het volledige adres
  • Bondige reden van de aanvraag