Preventieconsult

We leven steeds langer. We zijn niet alleen beter geworden in het genezen van ziekte, maar ook in het voorkomen van ziekte. Dat laatste noemen we preventieve geneeskunde.

Veel aandoeningen, zoals hart- en vaatziekten, kanker, … worden echter pas zichtbaar wanneer ze al veel schade aangericht hebben, en die schade vaak niet meer te herstellen is. Door deze aandoeningen in een vroeg stadium op te sporen, ook wel screening genoemd, kunnen we voorkomen dat ze al te veel schade berokkenen.

In de dagelijkse praktijk hebben we tijdens de consultaties niet altijd voldoende tijd voor dergelijke preventie. Daarom bestaat de mogelijkheid om samen met de huisarts een balans op te maken van mogelijke preventieve acties die bij u nuttig kunnen zijn. Dit noemen we een preventieconsult. Tijdens dit consult overlopen we samen individuele en familiale risicofactoren, en hebben we ook aandacht voor preventieve acties die u zelf kunt ondernemen. Dit alles neemt ongeveer 30 minuten in beslag.

Indien u dit wenst, kan u dit bespreken met één van onze artsen, of maakt u telefonisch een afspraak voor een preventieconsult op 09/362.51.16.

logo klein