Wie laat zich best vaccineren? 

Tegen influenza:

 • Groep 1: personen met een risico op complicaties, d.w.z.:
  • Zwangere vrouwen;
  • Alle patiënten (ook kinderen vanaf 6m) die lijden aan een chronische aandoening van de longen (inclusief ernstige astma 3 ), het hart (uitgezonderd hypertensie), de lever, de nieren, aan metabole aandoeningen (inclusief diabetes), BMI >40,  aan neuromusculaire aandoeningen of aan immuniteitsstoornissen (natuurlijk of geïnduceerd) …….;
  • elke patient vanaf 18 jaar met immunosuppressie als gevolg van een ziekte of behandeling
  • alle personen vanaf 65 jaar;
  • personen die in een instelling verblijven;
  • en kinderen vanaf 6 maanden tot 18 jaar die aspirine gebruiken.
 • Groep 2: personen werkzaam in de gezondheidssector of die regelmatig in contact komen met kwetsbare personen: mantelzorgers, buddy’s, vrijwilligers
 • Groep 3: personen die wonen bij:
  • de risicopersonen uit groep 1
  • kinderen jonger dan 6 maanden zonder risicofactoren waarvan de moeder geen griepvaccin heeft gekregen tijdens de zwangerschap

De terugbetaling van het influenzavaccin is beperkt tot deze doelgroepen.

 

Tegen covid:

 •  Groep 1: mensen met een verhoogd risico op overlijden of ernstige vormen van de ziekte (ziekenhuisopname, intensieve zorg, overlijden)

⚬ Alle 65 +’ers
⚬ Personen die in een instelling voor langdurige zorg of verpleeghuis wonen
⚬ Alle zwangere vrouwen (ongeacht de fase van de zwangerschap)
⚬ Iedereen met een body mass index (BMI) ≥ 40 kg/m2
⚬ Alle personen van 18 jaar of ouder die lijden aan een onderliggende chronische aandoening
⚬ Alle kinderen met ernstige chronische aandoeningen (die de nierfunctie, het maag-darmkanaal, het hart- en vaatstelsel, de
ademhaling of de neurologische gezondheid aantasten)
⚬ Alle personen met een verstandelijke beperking zoals dementie, ernstige depressie, schizofreniespectrumstoornissen
⚬ Alle personen met een zeldzame ziekte (waaronder het syndroom van Down met bijbehorende comorbiditeiten of
immunologische stoornissen)
Alle personen met een immunosuppressie als gevolg van ziekte of behandeling

• Groep 2: Alle personen werkzaam in de gezondheidszorg (binnen en buiten zorginstellingen

• Groep 3: Alle personen die in hetzelfde huishouden wonen (de cocoonvaccinatiestrategie) als:

              ⚬ Ernstige en zeer ernstige immuungecompromitteerde patiënten

Het covid vaccin is voor iedereen gratis.

 

HOE VERLOOPT DE VACCINATIE in 2023?

De vaccinaties gebeuren op één van de vaccinatiemomenten maar alleen na het maken van een afspraak. U kan telefonisch bij de secretaresse in de voormiddag een afspraak maken of aan de balie (dus niet via de website).

 

COVID

Het is belangrijk dat u het covid vaccin zo snel mogelijk toegediend krijgt daarom is er een eerste covid-vaccinatieblok in september.

Het is nog mogelijk om je te laten vaccineren tegen covid. We plannen deze vaccinatie in in blokjes van 7 patiënten zodat er geen vaccin verloren gaat. Bel hier even voor op in de voormiddag.

Wat meebrengen: je identiteitskaart. Het vaccin is aanwezig op de praktijk. Kleding met korte mouwen maakt het ons gemakkelijk.

Gezien de beperkte houdbaarheid van het covidvaccin is het voor ons heel belangrijk om te weten hoeveel patiënten er komen. Om die reden kunnen we dus geen vaccinaties tijdens de reguliere raadpleging toedienen maar alleen tijdens de voorziene vaccinatiemomenten.

 

INFLUENZA /griepvaccinatie start later, na 15 oktober.

Griepvaccinatie kan nog na afspraak. U kan het vaccin ook meebrengen  bij uw covidvaccinatie.

Het griepvaccin moet u wel eerst bij de apotheek afhalen, thuis in de koelkast bewaren en meebrengen.

Hiervoor heeft u geen voorschrift nodig indien u 50j of ouder bent of tot een risicogroep behoort. Omdat u tot de prioritaire doelgroep behoort, wordt uw griepvaccin gedeeltelijk terugbetaald en betaalt u zelf € 4,08 of € 2,45.

Bent u jonger als 50j en behoort u niet tot de doelgroep dan heeft u een voorschrift van de arts nodig. Het vaccin is dan niet terugbetaald.

 

 

Betaling op de vaccinatiemomenten/blokken is niet nodig dit wordt via het ziekenfonds geregeld.

Is het voor u niet mogelijk om zelf naar de praktijk te komen of gebracht te worden, laat dit ons weten.

Heb je het vaccin elders reeds gekregen, geef ons dit dan even samen met de juiste datum door per mail. Wens je geen vaccin dan mag je dit ook melden, dan halen we je van de rappellijst.

 

Meer informatie kan u vinden op de volgende websites:

laat je vaccineren

covid -19

vaccinaties- en infectieziekten