Tarieven

De geldende tarieven zijn conform de riziv-normen.

Bij patiënten die een globaal medisch dossier hebben in onze praktijk rekenen wij vanaf jan 2022 alleen het remgeld aan.

Raadpleging

  • overdag: €31,81
  • avond ( vanaf 18u): €36,38
  • ‘s nachts ( tussen 21 en 8 uur): €62,33
  • overdag tijdens weekend en feestdagen: €47,07

Huisbezoeken

  • overdag = tussen 8 en 18 uur: €45,81
  • ‘s avonds = aangevraagd tussen 18 en 21 uur: €60,91
  • ‘s nachts = aangevraagd tussen 21 en 8 uur: €105,34
  • tijdens weekend en feestdagen overdag: €68,71

De tarieven van de technische prestaties worden hier aan toegevoegd (bijvoorbeeld: een urineonderzoek, een uitstrijkje, een hechting, cryotherapie, sclerotherapie, taping, spirometrie enz.)

Het GMD wordt rechtstreeks met het ziekenfonds geregeld.

Verzekeringsonderzoek

  • Een verzekeringsonderzoek  wordt niet meer gedaan op de praktijk. 

eAttest

Wat is een eAttest? 

Vroeger:  Na een raadpleging ontving je van je huisarts een getuigschrift voor verstrekte hulp. Dat bezorgde je aan je ziekenfonds, zodat je ziekenfonds deze raadpleging kon terugbetalen.

Nu:

Vanaf 1 maart 2019 werken we in de praktijk met eAttest.

Door de digitalisering kunnen we als huisarts er voortaan voor kiezen om dat getuigschrift zelf elektronisch door te sturen naar je ziekenfonds. Dat digitale getuigschrift is het eAttest.

Bij gebruik van het eAttest betaal je nog steeds het volledige bedrag aan je huisarts. Maar je moet dan zelf geen getuigschrift meer aan je ziekenfonds bezorgen. Dat wordt rechtstreeks, via de computer, geregeld tussen je arts en je ziekenfonds.

Kijk goed na of het bedrag binnen de week op je rekening gestort wordt. Is dat niet het geval, laat het ons dan a.u.b. weten zodat we je een ontvangstbewijs kunnen geven. Met het ontvangstnummer dat op het bewijs staat, kan je informatie over de terugbetaling opvragen bij je ziekenfonds, wij kunnen dit bewijs ook naar je doormailen.

Voor de patiënten die een derde betalingsregeling hebben verandert er niets. Zij betalen nog steeds alleen het remgeld en wij sturen zoals voorheen het getuigschrift elektronisch door naar je ziekenfonds.

De papieren getuigschriften blijven nog steeds geldig en kunnen nog steeds gebruikt worden bijvoorbeeld tijdens de wachten, bij huisbezoeken, indien er problemen zijn met het internet, eHealth, het ziekenfonds enz..

In onze praktijk kan je betalen via bankcontact. 


GMD

Wat is het GMD?

Uw huisarts verzamelt al uw belangrijke medische gegevens (operaties, chronische ziekten, verslagen van specialisten en andere zorgverstrekkers, gegevens over behandelingen …) in uw Globaal Medisch Dossier (GMD).

Wat zijn de voordelen?

Het verzamelen van uw medische gegevens maakt een betere individuele begeleiding en een beter overleg tussen zorgverstrekkers mogelijk. Dit dossier zorgt ervoor dat uw huisarts een totaalbeeld heeft van uw gezondheidstoestand. Zo kan hij/zij beter beoordelen welke onderzoeken nodig of overbodig zijn en of voorgestelde behandelingen niet strijdig zijn met mekaar.

 

Bij patiënten die een globaal medisch dossier hebben in onze praktijk rekenen wij vanaf jan 2022 alleen het remgeld aan.

Als u een GMD heeft, krijgt u bovendien tot 30% vermindering op het remgeld (d.i. het bedrag dat u niet terugkrijgt van de mutualiteit) voor een raadpleging of een huisbezoek. Het terugbetalingstarief hangt af van de categorie waartoe u behoort (jonger dan 10 jaar, chronisch zieke, palliatief patiënt,…).

Hoe een GMD aanvragen?

Bij uw volgende raadpleging  of tijdens een huisbezoek vraagt u persoonlijk aan uw huisarts om een GMD te openen. Ouders vragen voor hun kind(eren) de opening van een GMD. Het GMD dient jaarlijks te worden verlengd. Het GMD is gratis voor iedereen. Dit wordt rechtstreeks verrekend via de mutualiteit.

U raadpleegt een andere arts?

Wanneer u een andere arts (huisarts of specialist) raadpleegt, vraag dan altijd om nuttige informatie door te geven aan uw huisarts.

Bij verhuis of wijziging van huisarts kan het dossier, op uw vraag, doorgegeven worden aan een nieuwe huisarts.


GDPR

Wij proberen uw privacy zoveel mogelijk te beschermen. Attesten, brieven enz. hangen we daarom voor u – onder gesloten omslag met uw naam op –  klaar op ons bord in de inkomhal.

Als u bij ons patiënt bent, gaan we ervan uit dat u hiermee akkoord bent. Is dit niet zo, dan horen we het graag van u zodat we er rekening mee kunnen houden.

De artsen van onze groepspraktijk werken samen. Elke arts kan u verder helpen en heeft dus inzage in elk dossier. Als u bij ons patiënt bent, betekent het dan ook dat u hiermee akkoord bent.

Omwille van de GDPR of General Data Protection Regulation (ook gekend als de Algemene Verordening Gegevensbescherming) mogen we geen medische gegevens aan u of anderen doormailen tenzij via een beveiligd platform.


Visie

Een huisarts behandelt patiënten van elke leeftijd, is een ‘familie-arts’ en bekijkt patiënten op een brede manier: zowel medische, maar ook andere factoren worden in rekening gebracht (familiale situatie, werksituatie, persoonlijke beleving). Zo trachten we u een persoonlijke en wetenschappelijke onderbouwde zorg te bieden.

In de moderne geneeskunde is multidisciplinaire zorg geen hol begrip meer. Samen met andere gezondheidswerkers (verpleging, kinesisten, diëtisten, specialisten,…) wordt er getracht tot de best mogelijke zorg te komen. Als huisartsen hebben we hierin een coördinerende rol.


Onderneming :Hap Teunis

Onderneming: huisartsenpraktijk Teunis

Adres: Handelslei 75 bus 1 te 2980 Zoersel

Contactgegevens:

Ondernemingsnummer:  0471 450 380. 

Toezichthoudende autoriteit: de “Orde der artsen” vestiging: Jamblinne de Meuxplein 34-35 in 1030 Brussel

Gereglementeerd beroep:  beroepsvereniging  “Orde der artsen”, beroepstitel “huisarts”, beroepsregels volgens ”Code van medische deontologie”. 

Gedragscode: “de Code van medische deontologie” terug te vinden op “https://ordomedic.be/nl/code-2018 “