Wanneer dringende hulp nodig is, mag u natuurlijk altijd bellen!

Spoedgevallen krijgen steeds voorrang.  Een kind dat gevallen is, een hechting, acute pijn…. deze gevallen worden eerst geholpen.

Spoedgevallen kunnen tussendoor tijdens de raadpleging worden opgevangen, bij voorkeur na telefonische melding. Uw arts werkt samen met een telesecretariaat. Bij dringende problemen nemen zij via gsm persoonlijk contact op met uw huisarts en kunnen u zo nodig doorschakelen. Daarom zullen zij u meer uitleg vragen – niet uit nieuwsgierigheid – maar om de ernst van uw probleem beter te kunnen bepalen. Zij zijn net zoals uw arts gebonden aan het beroepsgeheim.

Vergeet niet om duidelijk uw naam en adres door te geven samen met het telefoonnummer waarop u te bereiken bent.

 

 


Voor dringende gevallen overdag tussen 8u en 19u maakt u best zo snel mogelijk online of telefonisch een afspraak. Indien er online geen afspraken meer vrij zijn, kan u telefonisch contact opnemen via ons nummer 03 384 18 01 zodat wij u tussendoor via de raadpleging of op huisbezoek kunnen opvangen.

Vanaf 19u tot 8u en tijdens het weekend kan u voor dringende gevallen terecht bij de huisarts van wacht via het nummer 0900 10 512.

In levensbedreigende situaties, bel onmiddellijk het nummer 112.