NIEUWS: COVID-19    8 juni 2020

Vanaf 8 juni kan u terug afspraken maken voor preventieve onderzoeken, wratje, verzekeringsonderzoeken, etc.    U kan alleen NIET op raadpleging komen met KOORTS, LUCHTWEGKLACHTEN of GRIEPERIG GEVOEL.   Hiervoor neemt u telefonisch contact op.

TERUGKEREN BUITENLAND

 • Indien u terugkeert uit een oranje of rode zone en u geen symptomen vertoont die te maken hebben met het coronavirus, kan u telefonisch contact opnemen met het secretariaat om een test te plannen bij thuiskomst.
 • Een afspraak maken voor een corona-test kan enkel telefonisch via het secretariaat en dus niet online.
 • Gelieve bij de afspraak voor een corona-test uw ID mee te nemen en buiten te wachten, om het contact in de wachtzaal tot een minimum te beperken.
 • Na het afnemen van de test bent u verplicht om MINSTENS tot bekendmaking van het resultaat in quarantaine te blijven, of anders op advies van de arts.
 • Informatie ivm de zones en noodzaak voor test/quarantaine vindt u op de website van de FOD buitenlandse zaken: https://diplomatie.belgium.be/nl onder de rubriek “u keert terug uit…”
 • Vergeet niet binnen 48u voor aankomst in België volgend formulier in te vullen: https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/NL/Documents/BELGIUM_PassengerLocatorForm_NL.pdf

 

Gelieve een MONDNEUSMASKER te dragen vooraleer u de praktijk binnenkomt.   Een FFP2 masker is niet toegelaten.  

 

 

 

 

 

Heeft u een luchtwegeninfectie (keelpijn, hoesten, koorts) of denkt u dat u misschien klachten heeft door besmetting met het coronavirus?
Kom niet naar de praktijk maar bel ons eerst even op.
Ga niet naar spoed tenzij bij levensbedreigende situaties. Bel je huisarts of het wachtnummer om te overleggen.

 

Klik op de foto van de dokter waarmee u een afspraak wenst te maken:

Of raadpleeg het overzicht:

Het online afspraken systeem is alleen toegankelijk voor ingeschreven patiënten.

Nieuwe patiënten zijn welkom in de praktijk indien zij in de buurt wonen.  Zij nemen best telefonisch contact op voor een afspraak.

Voor huisbezoeken kan u telefonisch contact opnemen. Vraag een huisbezoek voor dezelfde dag tijdig aan (voor 10u).


Telefonische afspraak

 • Dit kan tijdens de dag op het praktijknummer: 03 384 18 01.
 • U zal een medewerker van het telesecretariaat aan de lijn krijgen. Wacht liefst niet tot het beluurtje, dat is er voor persoonlijk contact met de arts.

Afsprakeninfo

 • Per afspraak worden 15 minuten voorzien. Dit is normaal gesproken voldoende om één medisch probleem te bespreken.
 • boek zelf geen dubbele afspraken in, dit kan alleen door de arts zelf gedaan worden
 • Maak a.u.b. één afspraak per persoon. Gelieve meerdere afspraken te maken als u met meerdere personen komt.
  • Een afspraak duurt 15 minuten = één probleem = één patiënt
 • Vindt u bij acute ziekte/ pijn/ ziek kind/ koorts/snijwonde/val… niet onmiddellijk een afspraak op de website, neem dan telefonisch contact op en vermeld dit. We houden hiervoor ruimte in de agenda vrij. Wanneer dringende hulp nodig is, kan u altijd bellen. De secretaresse kan de huisarts steeds bereiken, overleggen met de arts en u zo nodig doorschakelen.
 • Bent u verhinderd, laat dit dan zo snel mogelijk weten. Dit uit respect voor uw arts en voor de andere patiënten want zo kan iemand anders uw plaats innemen.

Attesten/brieven

Voorschriften voor medicatie, kine, verpleging, bewijs of verlenging van werkonbekwaamheid, attesten en formulieren kan u persoonlijk vragen of laten invullen tijdens de raadpleging, dit kan dus niet telefonisch.


Speciale afspraken

 • Maak a.u.b. een afzonderlijke afspraak – deze kan u dus niet combineren met andere controles of onderzoeken  voor:
  • gynaecologisch onderzoek, uitstrijkje
  • reisadvies
  • onderzoek van een zuigeling
  • ecg
  • bevriezen van meerdere wratten
  • bespreking van zorgplan, wilsbeschikking…..
  • sportonderzoek…….
  • overlopen van dossier en opmaken van planning voor nieuwe patiënten
 • U mag slechts voor de 3 onderstaande onderzoeken zelf een dubbele afspraak maken en dit bij dokter Van de Pol. Deze kan u niet combineren met andere controles of onderzoeken.
  • een preoperatief onderzoek
  • voor een verzekeringsonderzoek
  • een duikonderzoek

Andere dubbele afspraken kunnen alleen gemaakt worden door uw arts, overleg even met je arts wanneer het nodig is. Deze afspraken zullen ook als zodanig aangerekend worden.

 • Een verzekeringsonderzoek is geen gewone consultatie.
  Wij vragen hiervoor de erelonen gebaseerd op de advies tekst van 2007 van Domus Medica en de Syndicaten van Huisartsen.

  • Deze erelonen zijn voor een levensverzekeringsonderzoek €120; 
  • voor het invullen van een bijkomende vragenlijst waarbij opzoekwerk in uw dossier nodig is €80;
  • en voor hulp bij het invullen van uw vragenlijst €40.

Indien uw verzekering voor u deze vastgestelde tarieven niet wenst te betalen, zullen wij u vragen het verschil bij te betalen.

Kijk bij een verzekerings- of preoperatief onderzoek goed na wat er nodig is. Bloedname? Nuchter? Ecg?… Vul op voorhand zelf de vragenlijsten in. Deze onderzoeken kunnen niet gecombineerd worden met andere controles, voorschriften enz…

Deze afspraken kunnen gepland worden van dinsdag tot en met vrijdag, dus niet op maandag.

Dit is alleen mogelijk voor patiënten die gekend zijn in de praktijk en bij ons een GMD hebben.

 • Bloedonderzoek: kom steeds nuchter tenzij dat dit op voorhand anders met de arts afgesproken is.  Nuchter zijn betekent 12u niets gegeten of gedronken hebben.   Een glas water kan wel.