Parkeer a.u.b. dicht genoeg bij de sensoren op onze parking, alleen zo werkt het licht vooraan juist.
Rood: de parking is vol.
Groen: er is nog plaats

 

Kies hier de dokter waarmee u een afspraak wenst te maken:

Of raadpleeg het overzicht:

Online afspraken maken bij dokter Jacobs of dokter Schotsmans is alleen mogelijk voor patiënten die een globaal medisch dossier hebben of wensen in onze praktijk.
Patiënten die geen globaal medische dossier hebben of wensen in onze praktijk kunnen een afspraak maken bij onze HAIO dokter Van de Pol.


Kijk vóór u een afspraak maakt, even na of u een speciale afspraak nodig heeft.

U kan op 2 manieren een afspraak maken: telefonisch (via het secretariaat niet op de bel-uren a.u.b.) of via de website.

 • Per afspraak worden 15 minuten voorzien. Dit is normaal gesproken voldoende om één medisch probleem te bespreken.
 • boek zelf geen dubbele afspraken meer in, dit kan alleen door de arts zelf gedaan worden
 • Maak a.u.b. één afspraak per persoon. Gelieve meerdere afspraken te maken als u met meerdere personen komt.
  • Een afspraak duurt 15 minuten = één probleem = één patiënt
 • Vindt u bij acute ziekte/ pijn/ ziek kind/ koorts/snijwonde/val…  niet onmiddellijk een plaats vrij op de website, neem dan even telefonisch contact op en vermeld dit. We houden hiervoor ruimte in de agenda vrij die voor u online niet zichtbaar is zo kunnen we u tussendoor verder helpen. Deze afspraken zijn dus niet bedoeld voor attesten, controles, voorschriften, uitstrijkjes, onderzoeken voor dingen die al langer bezig zijn…
 • Wanneer dringende hulp nodig is, kan u altijd bellen. De secretaresse kan de huisarts steeds bereiken, overleggen met de arts en u zo nodig doorschakelen op haar gsm.
 • Bent u verhinderd, laat dit dan zo snel mogelijk weten. Dit uit respect voor uw arts en voor de andere patiënten want zo kan iemand anders uw plaats innemen.

Telefonische afspraak

 • Dit kan tijdens de dag op het praktijknummer: 03 384 18 01.
 • U zal een medewerker van het telesecretariaat aan de lijn krijgen. Wacht liefst niet tot het beluurtje, dat is er voor persoonlijk contact met de arts.

Voor een afspraak online

 • Klik bovenaan op de dokter waarmee u een afspraak wil of open de volgende link:
 • U ziet eerst de vrije afspraken voor dr. Jacobs, dr. Schotsmans en dr. Van de Pol op de dag zelf.
 • Klik op een vrije afspraak (blauwe voor dr. Jacobs, gele voor dr. Schotsmans, groen voor dr. Van de Pol) en volg de instructies op het scherm.
 • U kan op “de eerst volgende vrije afspraak” klikken voor de eerste vrije afspraak. Dit moet u per agenda doen. De agenda van de andere arts verspringt automatisch mee zodat de agenda foutief de indruk geeft dat de eerste vrije afspraak bij de andere arts op hetzelfde moment is.
  Wilt u de eerstvolgende afspraak bij de andere arts weten dan moet u eerst bovenaan op de naam van de andere arts klikken en dan ziet u daar de eerste vrije afspraak.
 • Wenst u op een andere dag een afspraak, klik dan onderaan op “naar weekoverzicht” en u ziet de agenda met vrije afspraken voor de volgende week  van die arts.
 • Als u in de linker zwarte kolom op “groepsoverzicht” klikt, gaat u terug naar het vorige scherm.
 • Indien er voor u geen geschikte afspraak is, neemt u best even telefonisch contact op. Wij hebben extra afspraken voor acute zaken zoals infecties, trauma’s…
 • Vervroegt u of zet u uw afspraak op een ander tijdstip, vergeet dan niet de andere afspraak te annuleren. Dit kan online met uw code tot 24u op voorhand, lukt dit niet dan kan je ons even opbellen, liever niet wachten tot tijdens de raadpleging om dit te melden.

Speciale afspraken

 • Maak a.u.b. een afzonderlijke afspraak – deze kan u dus niet combineren met andere controles of onderzoeken  voor:
  • gynaecologisch onderzoek, uitstrijkje
  • reisadvies
  • onderzoek van een zuigeling
  • ecg
  • bevriezen van meerdere wratten
  • bespreking van zorgplan, wilsbeschikking…..
  • sportonderzoek…….
  • overlopen van dossier en opmaken van planning voor nieuwe patienten
 • U mag slechts voor de 3 onderstaande onderzoeken zelf een dubbele afspraak maken en dit bij dokter Van de Pol. Deze kan u niet combineren met andere controles of onderzoeken.
  • een preoperatief onderzoek
  • voor een verzekeringsonderzoek
  • een duikonderzoek

Andere dubbele afspraken kunnen alleen gemaakt worden door uw arts, overleg even met je arts wanneer het nodig is. Deze afspraken zullen ook als zodanig aangerekend worden.

 • Een verzekeringsonderzoek is geen gewone consultatie.
  Wij vragen hiervoor de erelonen gebaseerd op de advies tekst van 2007 van Domus Medica en de Syndicaten van Huisartsen.

  • Deze erelonen zijn voor een levensverzekeringsonderzoek €120; 
  • voor het invullen van een bijkomende vragenlijst waarbij opzoekwerk in uw dossier nodig is €80;
  • en voor hulp bij het invullen van uw vragenlijst €40.

Indien uw verzekering voor u deze vastgestelde tarieven niet wenst te betalen, zullen wij u vragen het verschil bij te betalen.

Kijk bij een verzekerings- of preoperatief onderzoek goed na wat er nodig is. Bloedname? nuchter? ecg?… Vul op voorhand zelf de vragenlijsten in. Deze onderzoeken kunnen niet gecombineerd worden met andere controles, voorschriften enz.

Deze afspraken kunnen gepland worden van dinsdag tot en met vrijdag, dus niet op maandag.

Dit is alleen mogelijk voor patiënten die gekend zijn in de praktijk en bij ons een globaal medisch dossier hebben.

 • Bloedonderzoek: kom steeds nuchter tenzij dat dit op voorhand anders met de arts afgesproken is. Nuchter zijn betekent dat u 8 uur niet meer gegeten of gedronken mag hebben. Een glas water mag wel. Nuchter zijn is erg belangrijk voor de volgende labo-onderzoeken: glucose (8u), LDL-cholesterol(12u), triglyceriden (12u), ijzer. Sommige bloedonderzoeken kunnen alleen ‘s ochtends.
 • Afspraken die niet online of via het telesecretariaat kunnen gemaakt worden maar met de huisarts persoonlijk afgesproken worden:
  • kleine ingreep; verwijderen ingegroeide nagel…..
  • inbrengen van een spiraaltje
  • inbrengen/ verwijderen van een implanon
  • verwijderen van huidletsels
  • een aderlating
  • een spirometrie
  • een anuscopie , scleroseren van aambeien ………….
 • Een preventieve check-up /jaarlijks onderzoek bestaat uit 2 delen.  Deze afspraken kunnen gepland worden van dinsdag tot en met vrijdag dus niet op maandag
  • een eerste afspraak: nuchtere bloedname, eventueel preventieve vragenlijst
  • een tweede afspraak: bespreken van de resultaten en opstellen van een persoonlijk plan (vaccinaties, bijkomende onderzoeken,…).