Spoedgevallen

Voor spoedgevallen kan u altijd bij ons terecht.
Elke dag is één van de artsen van permanentie voor echt dringende interventies.
Wij doen ons uiterste best om u dan ook zo spoedig mogelijk te helpen.
Gelieve steeds telefonisch contact op te nemen vooraleer u komt, zodat we snel onze raadplegingen kunnen aanpassen of onze huisbezoeken kunnen onderbreken en de andere patiënten hier niet teveel hinder van ondervinden.
Gelieve hier aub geen misbruik van te maken !

Voor echt levensbedreigende situaties belt u best het hulpcentrum 112, vooraleer u ons contacteert, zodat er geen tijd verloren gaat !