Ziekenfonds

Wij verzoeken u om bij uw eerste bezoek uw elektronische identiteitskaart (eID) en een vignetje van uw ziekenfonds mee te brengen. 

Iedere keer dat u komt voor een bloedafname of een onderzoek van urine en/of stoelgang, hebben wij een nieuw vignetje van het ziekenfonds nodig.

Sociale derdebetalersregeling

De sociale derdebetalersregeling is een voorkeursregeling voor patiënten die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming voor een raadpleging. Dankzij deze regeling betalen deze patiënten alleen het remgeld aan hun huisarts. De rest van het honorarium wordt rechtstreeks verrekend met het ziekenfonds.

Wij weten dat u recht hebt op de sociale derdebetalersregeling wanneer de codering op uw mutualiteits-vignetjes daarmee overeenstemt. Tevens kunnen wij aan de hand van uw elektronische identiteitskaart uw elektronisch dossier raadplegen; ook hier kunnen wij zien of u recht hebt op de derdebetalersregeling.

Sinds 1 oktober 2015 moeten huisartsen bij hun raadplegingen de derdebetalersregeling toepassen voor patiënten die de verhoogde tegemoetkoming genieten. Dit geldt niet voor de huisbezoeken .

Ondanks het feit dat wij met een elektronisch medisch dossier werken is het wenselijk toch steeds een vignetje op zak te hebben voor het geval het programma, het internet, of de techniek faalt. Indien wij geen bijgewerkte gegevens van verzekerbaarheid bij de mutualiteit hebben, kunnen wij geen derdebetalersregeling toepassen.