Erkende opleidingspraktijk

Deze huisartsenpraktijk is officieel erkend door de Federale Overheids Dienst van Volksgezondheid én is aangesteld door het Interuniversitair Centrum voor Huisartsen Opleiding (ICHO) als opleidingspraktijk.

Soms volgt een student geneeskunde de raadpleging. Een bericht in de wachtzaal kondigt dit aan. Als toekomstig arts is hij of zij gebonden door het medisch geheim. Als u geen stagiair wenst tijdens uw raadpleging, zeg dit dan tegen uw dokter. Hij of zij zal u dan ontvangen zonder de stagiair erbij. 

Op dit moment is er in onze praktijk geen stagiair werkzaam.