Nuttige Telefoonnummers en info

Wil je betrouwbare info over een gezondheidsprobleem? Kijk op deze website en je vindt er medische informatie op mensenmaat en ook duiding bij medische topics uit de actualiteit.
https://www.gezondheidenwetenschap.be

Nuttige telefoonnummers:

Anonieme Alcoholisten 03 / 239.14.15
Antigifcentrum 070 / 245.245
Brandwondencentrum 02 / 268.62.00
ChildFocus 11.6000
Druglijn 078 / 15.10.20
Europees noodnummer 112
Kankerlijn 0800 / 35.445
Kankerfoon 0800 / 15.800
Politie 101
Rode Kruis 105
Zelfmoordpreventie 0800 / 32.123
Wachtdienst Dokter van wacht 014/22.22.00


Praktijkgegevens

Bvba Dokters Denckens-Willems (gereglementeerde huisartsen)
Houthoek 57B B2,  2430  Laakdal-Vorst
T. 013 66 23 82
E. secretariaat.houthoek@gmail.com

Ondernemingsnummer: 0536.165.520

Toezichthoudende autoriteit:  Orde der artsen, gevestigd Jamblinne de Meuxplein 34-35 te 1030 Brussel.
Beroepsregels (Code van medische deontologie) waaraan wij ons dienen te houden zijn te raadplegen via deze link