Huisarts in opleiding

We hebben ervoor gekozen binnen onze praktijk afgestudeerde artsen de kans te geven zich verder te bekwamen in de huisartsengeneeskunde.  Deze artsen-in-opleiding (HAIO) zijn afgestudeerd en gediplomeerd als basisarts en specialiseren zich gedurende 1 tot anderhalf jaar binnen onze praktijk tot huisarts.

Dit geeft de gelegenheid aan huisartsen in opleiding de nodige ervaring op te doen en maakt dat ook de vaste artsen binnen de praktijk uitgedaagd worden scherp van geest te blijven en onze kennis en kunde verder uit te breiden.  Zo blijven we garant staan voor uw optimale zorg.

 

Praktisch?

Vanaf 5 oktober zal dr. Helen Oversteyns het huisartsenteam van Medi Vorst gedurende 1 jaar versterken.

De HAIO zal zelfstandig raadplegingen en huisbezoeken doen.  Zoals de andere huisartsen heeft hij/zij inzage in uw Globaal Medisch Dossier zodat hij/zij snel op de hoogte is van uw medische voorgeschiedenis.  Uiteraard gelden bij de huisartsen-in-opleiding dezelfde regels van het beroepsgeheim.  De HAIO werkt onder de verantwoordelijkheid van de opleidende arts, dit betekent dan ook dat hij/zij dagelijks overlegt met uw huisarts.

 

Afspraken?

U kan telefonisch of online afspraken inboeken.