Voorschriften en attesten

Voorschriften: medicatie die dient voorgeschreven te worden, vraagt ook de nodige opvolging. We vragen daarom voldoende voorschriften te vragen zodat u toekomt tot de volgende afgesproken consultatie.

Enkel per uitzondering en met uitdrukkelijke toestemming van de arts kunnen bepaalde voorschriften vrij afgehaald worden enkel op afgesproken tijdstip.

 

Attesten (kinesitherapie, afwezigheidsattesten, geschiktheidsattesten) worden enkel afgeleverd op consultatie en huisbezoek. Er zullen nooit attesten afgeleverd worden die niet stroken met de waarheid