Globaal Medisch Dossier

Wat is het GMD?

Uw huisarts verzamelt al uw belangrijke medische gegevens (operaties, chronische ziekten, verslagen van specialisten en andere zorgverstrekkers, gegevens over behandelingen …) in uw Globaal Medisch Dossier (GMD).

Het GMD is gratis voor iedereen. De jaarlijkse bijdrage wordt volledig terugbetaald door uw ziekenfonds. Om administratieve redenen regelt de huisarts dit via derdebetalersregeling (rechtstreekse verrekening) met uw mutualiteit. Hiervoor brengt u steeds uw identiteitskaart of eID mee. Het is handig als u de pincode hiervan kent

Wat zijn de voordelen?

Het verzamelen van uw medische gegevens maakt een betere individuele begeleiding en een beter overleg tussen zorgverstrekkers mogelijk. Dit dossier zorgt ervoor dat uw huisarts een totaalbeeld heeft van uw gezondheidstoestand. Zo kan hij/zij beter beoordelen welke onderzoeken nodig of overbodig zijn en of voorgestelde behandelingen niet strijdig zijn met mekaar.

Als u een GMD heeft, krijgt u bovendien tot 30% vermindering op het remgeld (d.i. het bedrag dat u niet terugkrijgt van de mutualiteit) voor een raadpleging of een huisbezoek én dit bij elk van de drie huisartsen. Het terugbetalingstarief hangt af van de categorie waartoe u behoort (jonger dan 10 jaar, chronisch zieke, palliatief patiënt,…).

U raadpleegt een andere arts?

Indien u een andere huisarts bezoekt dan diegene waarbij u uw GMD afsloot, geniet u van dezelfde rechten binnen het samenwerkingsverband Medigro.

Specialisten zijn niet verplicht gegevens door te geven aan de huisarts, maar doen dit steeds indien u door uw huisarts bent verwezen. De verwijsbrief is dus erg belangrijk om correcte verslaggeving te ontvangen in uw medisch dossier.

Wanneer u een andere arts (huisarts of specialist) raadpleegt, vraag dan altijd om nuttige informatie door te geven aan uw huisarts.

Bij verhuis of wijziging van huisarts kan het dossier, op uw vraag, doorgegeven worden aan een nieuwe huisarts.