Nuttige Telefoonnummers

Antigifcentrum 070 / 245.245
kinder- en jongerentelefoon 102
   
Druglijn 078 / 15.10.20
Europees noodnummer 112
   
   
Politie 101
Rode Kruis 105
Zelfmoordpreventie 1813
Wachtdienst Dokter van wacht 1733

Elke dag telefonisch bereikbaar tussen 8 en 19 uur.

Na 19 uur en in het weekend telefoneer naar de wachtdienst:1733

Contante betaling of via payconiq