COVID-19

Vanaf 15 september 2021 gebeurt de triage in B-park.

Vanaf heden kunt u zich, zonder afspraak, laten vaccineren tegen covid elke zaterdag tussen 9 en 12 uur in het vaccinatiecentrum in het Boudewijnpark.

 • Na afname van de test bezorgt het laboratorium de patiënten elektronisch de benodigde attesten.

 

 • Voor bewijsstukken van vaccinatie verwijzen wij graag door naar mijngezondheid.be, myhealthviewer of vaccinne———————————————————————————————————————————————————-

 


 

Vanaf maandag 4 mei herstarten wij alle consultaties in onze praktijk.

Neem steeds telefonisch contact op met ons. Alle consultaties gaan door OP AFSPRAAK. Er wordt voldoende tijd gerekend zodat u nauwelijks hoeft te wachten in de wachtzaal . Tussen elke consultatie wordt alles ontsmet.

De secretaresse stelt u enkele vragen en beslist op basis daarvan wat er verder dient te gebeuren.

 1. Bent u ziek?
  1. De dokter zal u zelf terug opbellen om telefonisch een inschatting te kunnen maken.
  2. De dokter beslist dat u wel op afspraak mag komen. U krijgt een afspraak.
 2. Bent u NIET ziek? => u krijgt een afspraak

 

Wij vragen u om volgende maatregelen te respecteren:

 1. Indien u verkouden bent, kom dan NIET binnen. U wordt telefonisch verder geholpen.
 2. Kom steeds alleen naar de raadpleging (uitz. mantelzorgers, vertegenwoordigers, begeleiding kinderen).
 3. Wees stipt (d.w.z. niet te laat, maar ook niet te vroeg).
 4. Een mondmasker is VERPLICHT te dragen vanaf het moment dat u het gebouw binnen komt tot op het moment dat u het gebouw weer verlaat.
 5. Ontsmet uw handen bij het binnen komen van de wachtzaal.
 6. Houd steeds 1.5 meter afstand (van elkaar en van de secretaresse).

 

Betalen liefst met bancontact of payconic.

Installeer de app ‘CoronAlert’ op uw smartphone voor uw eigen gemak!

M.b.v. de app bent u het snelst op de hoogte van een mogelijk risico contact met een besmet persoon én kunt u zelf uw testresultaat bezichtigen.

 

 1. Testen
  • Wanneer moet u zich laten testen? (02/2021)

Bij elke vorm van verkoudheid dient u strikt thuis te blijven. Ook een simpele neusloop is voldoende.

De testcriteria zijn de volgende:

– minstens één van de volgende hoofdsymptomen die acuut ontstaan zijn, zonder andere
duidelijke oorzaak : hoest; kortademigheid; pijn op de borst; geur- of smaakverlies
OF
– minstens twee van de volgende symptomen, zonder andere duidelijke oorzaak, koorts;
spierpijn; vermoeidheid; neusloop; keelpijn; hoofdpijn; anorexie; waterige diarree
; acute verwardheid; plotse val

(uitz voor kinderen < 6 jaar gelden aparte regels afh van situatie)

-hoog risicocontact met een bewezen positief persoon

Personen met een bewezen COVID infectie < 8 weken geleden worden niet opnieuw getest noch als hoog risico contact beschouwd.

 

 • Hoe verloopt een test?

Testen d.m.v. een wisser is mogelijk na telefonische triage. Dit geldt enkel voor mensen die voldoen aan de bovenstaande criteria. Uw huisarts bepaalt wie er in aanmerking komt. Wij houden ons aan de richtlijnen van SCIENSANO.

 

 • Wanneer QUARANTAINE?

Indien u een hoog risicocontact gehad hebt met een besmet persoon, dient u maximum 10 dagen in quarantaine te gaan. U dient zich onmiddellijk te laten testen en ten vroegste op dag 7 te hertesten.

 • Wanneer ISOLATIE?

Indien u suggestieve symptomen vertoont, moet u zich zo snel mogelijk laten testen en dient u sowieso tot aan de testresultaten in isolatie te gaan. Bij een positieve test, zet de isolatie zich minstens 7 dagen na het begin van de klachten verder. Indien de test negatief is, kunt u het werk hervatten van zodra klinisch mogelijk.

 

     2. Vaccinatie

Wat houdt de huidige vaccinstrategie in voor u als patiënt?
Elke burger zal vroeg of laat een uitnodiging krijgen om zich te laten vaccineren. Deze uitnodigingen worden vanuit een centraal bureau gedelegeerd en verstuurd door de verschillende mutualiteiten. Voor mensen zonder mutualiteit wordt er nog naar een oplossing gezocht.

Meer info over het nut en de veiligheid van de vaccins vind je via www.laatjevaccineren.be.

Wanneer je die uitnodiging zal krijgen hangt af van je profiel. Zogenaamde risicogroepen en 65+’ers kunnen deze uitnodiging verwachten vanaf maart, mensen werkzaam in essentiële beroepen kunnen een uitnodiging verwachten vanaf april. De rest van de bevolking kan deze verwachten vanaf juni. Meer info over de vaccinatiestrategie vind je ook op de webiste www.laatjevaccineren.be.

Als burger/patiënt dien je zelf niets te doen. Er zal u een uitnodiging toegestuurd worden, volgens de categorie waartoe je behoort. Wij als huisartsen worden gevraagd om de mensen die tot de risicogroepen behoren te signaleren. Dezelfde vraag wordt ook gesteld aan de ziekenfondsen en de stichting kankerregistratie.
De risicogroepen zijn:

Patiënten van 45 tot 64 jaar met:

chronische luchtwegaandoeningen
chronische hart- en vaatziekten
chronische neurologische aandoeningen
dementie
kanker
obesitas
diabetes
verhoogde bloeddruk

Patiënten van 18 tot 64 jaar met:

chronische nierziekten
chronische leverziekten
hematologische kankers
syndroom van Down
transplantatiepatiënten (ook op wachtlijst)
verstoord immuunsysteem (na advies van specialist)
hiv
zeldzame aandoeningen (na advies van specialist)

Een vaccinatieattest kan u zelf via www.mijngezondheid.be verkrijgen.