Welkom

Welkom op onze website! 

Onze praktijk verandert van naam! Huisartsenpraktijk Deseins wordt huisartsenpraktijk De Meersen. De werking/organisatie van de praktijk verandert niet. We blijven u steeds zo goed mogelijk de nodige zorg verlenen!

 

Onder mededelingen vindt u actuele berichten over de werking van de praktijk, verlofperiodes…

Onder COVID-19 vindt u actuele berichten rond de CORONA pandemie.

 


Onze visie

Een huisarts behandelt patiënten van alle leeftijden, van zuigeling tot oudere. Een huisarts is als het ware een echte ‘familie-arts’. Hierdoor kan de huisarts zijn patiënten op een brede manier bekijken: zowel medische, maar ook andere factoren worden in rekening gebracht (familiale situatie, werksituatie, persoonlijke beleving). Op deze manier trachten we u een persoonlijke en wetenschappelijk onderbouwde zorg te bieden.

Multidisciplinaire patiëntgerichte zorg staat voor ons centraal. Samen met andere gezondheidswerkers (verpleging, kinesisten, diëtisten, specialisten,…) wordt er via een nauwe samenwerking getracht om tot de best mogelijke zorg te komen. Als huisartsen hebben we hierin een coördinerende rol.

Om tot de best mogelijke zorg te komen voor iedereen, stellen wij een aantal principes voorop. Deze werden bepaald om de manier van werken op een eenduidige manier te omkaderen en om zo administratieve overlast, verlies van persoonlijk contact en misbruik tegen te gaan. 

  • Maak steeds 1 afspraak per persoon. Indien u met meerdere komt, maakt u meerdere afspraken. 
  • Voorschriften en attesten worden enkel mee gegeven op consultatie. Via telefoon wordt dit niet gedaan. Vraag voor uw gemak aan uw arts om voorschriften mee te geven zodat u minstens 3 maanden verder kan.
  • Antidateren is strafbaar. Daarom worden voorschriften en attesten slechts vanaf de dag van contactname (telefonisch of op consultatie) geschreven. 
  • Telefonisch advies kan slechts in heel uitzonderlijke situaties. Gelieve op consultatie te komen indien mogelijk.

 

 

Elke dag telefonisch bereikbaar tussen 8 en 19 uur.

Na 19 uur en in het weekend telefoneer naar de wachtdienst:1733