HOME

Tijdelijke PATIENTENSTOP VANAF 17/3/2023

 

Welkom bij huisartsenpraktijk de Meersen!

Onze visie

Een huisarts behandelt patiënten van alle leeftijden, van zuigeling tot oudere. Een huisarts is als het ware een echte ‘familie-arts’. Hierdoor kan de huisarts zijn patiënten op een brede manier bekijken: zowel medische, maar ook andere factoren worden in rekening gebracht (familiale situatie, werksituatie, persoonlijke beleving). Op deze manier trachten we u een persoonlijke en wetenschappelijk onderbouwde zorg te bieden.

Multidisciplinaire patiëntgerichte zorg staat voor ons centraal. Samen met andere gezondheidswerkers (verpleging, kinesisten, diëtisten, specialisten,…) wordt er via een nauwe samenwerking getracht om tot de best mogelijke zorg te komen. Als huisartsen hebben we hierin een coördinerende rol.

Om tot de best mogelijke zorg te komen voor iedereen, stellen wij een aantal principes voorop. Deze werden bepaald om de manier van werken op een eenduidige manier te omkaderen en om zo administratieve overlast, verlies van persoonlijk contact en misbruik tegen te gaan. 

 • Maak steeds 1 afspraak per persoon. Indien u met meerdere komt, maakt u meerdere afspraken. 
 • Voorschriften en attesten worden enkel mee gegeven op consultatie. Via telefoon wordt dit niet gedaan. Vraag voor uw gemak aan uw arts om voorschriften mee te geven zodat u minstens 3 maanden verder kan.
 • Antidateren is strafbaar. Daarom worden voorschriften en attesten slechts vanaf de dag van contactname (telefonisch of op consultatie) geschreven. 
 • Telefonisch advies kan slechts in heel uitzonderlijke situaties. Gelieve op consultatie te komen indien mogelijk.

 

Zorgverlening

U kunt steeds bij ons terecht voor alle aspecten binnen de eerstelijns gezondheidszorg, van medische tot psychosociale zorg, van zuigelingen tot ouderenzorg.

Enkele specifieke voorbeelden:

 • kleine heelkundige ingrepen:  wonden hechten, uitgebreide wondzorg, wegname kleine huidgezwellen, behandeling van wratjes en dergelijke,…
 • vaccinaties
 • zwangerschapsbegeleiding
 • gynaecologische zorg: advies anticonceptie, uitstrijkje, menopauzale klachten…
 • baby’s, kinderen
 • chronische zorg
 • levensfaseproblematiek
 • ouderenzorg en levenseindeproblematiek
 • psychosociale problemen
 • longfunctietest, EKG, doppler

Raadpleging

Afspraken kunnen telefonisch of online geboekt worden. Vermeld bij het maken van een afspraak steeds de reden van uw contact. Als de secretaresse hiernaar vraagt, dan gebeurt dit in naam van de artsen om zo goed mogelijk een inschatting te kunnen maken van de aard en spoedeisendheid van uw eventuele klachten. De secretaresse is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Een huisbezoek kan enkel aangevraagd worden indien ernstige ziekte, voor mindervaliden of indien u bedlegerig bent. U kunt een huisbezoek enkel aanvragen na telefonisch contact. Wij vragen om voor 10 uur in de voormiddag te bellen. Alleen zo kunnen wij u garanderen dat we de dag zelf nog tot bij u kunnen geraken. 

Enkele aandachtspunten:

 • Gelieve steeds uw identiteitskaart mee te brengen.
 • Voorschriften en attesten worden enkel geschreven tijdens een raadpleging, niet over de telefoon.
 • De telefoon is een communicatiemiddel, maar dient niet om een consultatie te doen.
 • Gelieve een afspraak te maken per persoon.

 

Betaling

Wij zijn allen geconventioneerde artsen en werken volgens de tarieven vooropgesteld door het RIZIV.

Via deze link kunt u de tarieven terugvinden.

Op heden kunt u bij ons contant betalen, via bancontact of via payconiq.

 

HELENA PLATFORM

Helena is een digitale gezondheidsportaal voor patiënten. Via Helena kunnen wij als arts op een veilige, digitale manier communiceren en documenten (attesten, labo-resultaten, medicatieschema’s) delen met onze patiënten. Het portaal is volledig conform de privacywetgeving.

Indien we over uw e-mailadres beschikken, maken we systematisch een account voor u aan. U krijgt hiervan een e-mail.

Op volgende website vindt u extra informatie: https://nl-info.helena.care/helena-voor-patienten

 

 

Elke dag telefonisch bereikbaar tussen 8 en 19 uur.

Na 19 uur en in het weekend telefoneer naar de wachtdienst:1733