HOME

Welkom onze multidisciplinaire huisartsenpraktijk de Meersen!

Onze visie

Huisartsenpraktijk De Meersen bestaat uit een hecht team van drie vaste artsen, een praktijkmedewerkster, een verpleegkundige en een osteopaat.

Als huisartsen hanteren we een gelijklopende visie over onze rol. Wij wensen een huisartsenpraktijk te zijn die laagdrempelige gezondheidszorg voorziet voor een brede waaier aan patiënten, van de allerkleinsten tot aan de dood. We zijn een eerste aanspreekpunt voor de meest uiteenlopende klachten, zowel lichamelijk als psychologisch. Wij zien onszelf niet louter medicus, maar ook als gezondheidsmanager en -coördinator. Hierin worden we enorm ondersteund door onze verpleegkundige.

In onze multidisciplinaire groepspraktijk wordt er echt samengewerkt. Op dagelijkse basis staan we elkaar bij met raad en daad. Zo prikkelen we elkaar continu om actueel en evidence-based te werken. Bovendien hebben wij wekelijkse overlegmomenten, zodat we allemaal op de hoogte zijn van uw dossier en continuïteit kunnen verzekeren. De nauwe samenwerking met alle disciplines biedt een grote meerwaarde voor de zorg voor onze patiënten.

 

Een aantal afspraken voor een goede werking:

 • Maak steeds 1 afspraak per persoon. Indien u met meerdere komt, maakt u meerdere afspraken. 
 • Voorschriften en attesten worden enkel mee gegeven op consultatie. Via telefoon wordt dit niet gedaan. Vraag voor uw gemak aan uw arts om voorschriften mee te geven zodat u minstens 3 maanden verder kan.
 • Antidateren is strafbaar. Daarom worden voorschriften en attesten slechts vanaf de dag van contactname (telefonisch of op consultatie) geschreven. 
 • Telefonisch advies kan slechts in heel uitzonderlijke situaties. Gelieve op consultatie te komen indien mogelijk.

 

Zorgverlening

U kunt steeds bij ons terecht voor alle aspecten binnen de eerstelijns gezondheidszorg, van medische tot psychosociale zorg, van zuigelingen tot ouderenzorg.

Enkele specifieke voorbeelden:

 • kleine heelkundige ingrepen:  wonden hechten, uitgebreide wondzorg, wegname kleine huidgezwellen, behandeling van wratjes en dergelijke,…
 • vaccinaties
 • zwangerschapsbegeleiding
 • gynaecologische zorg: advies anticonceptie, uitstrijkje, menopauzale klachten…
 • baby’s, kinderen
 • chronische zorg
 • levensfaseproblematiek
 • ouderenzorg en levenseindeproblematiek
 • psychosociale problemen
 • longfunctietest, EKG, doppler

Raadpleging

Afspraken kunnen telefonisch of online geboekt worden. Vermeld bij het maken van een afspraak steeds de reden van uw contact. Als de secretaresse hiernaar vraagt, dan gebeurt dit in naam van de artsen om zo goed mogelijk een inschatting te kunnen maken van de aard en spoedeisendheid van uw eventuele klachten. De secretaresse is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Een huisbezoek kan enkel aangevraagd worden indien ernstige ziekte, voor mindervaliden of indien u bedlegerig bent. U kunt een huisbezoek enkel aanvragen na telefonisch contact. Wij vragen om voor 10 uur in de voormiddag te bellen. Alleen zo kunnen wij u garanderen dat we de dag zelf nog tot bij u kunnen geraken. 

Enkele aandachtspunten:

 • Gelieve steeds uw identiteitskaart mee te brengen.
 • Voorschriften en attesten worden enkel geschreven tijdens een raadpleging, niet over de telefoon.
 • De telefoon is een communicatiemiddel, maar dient niet om een consultatie te doen.
 • Gelieve een afspraak te maken per persoon.

 

Betaling

Wij zijn allen geconventioneerde artsen en werken volgens de tarieven vooropgesteld door het RIZIV.

Via deze link kunt u de tarieven terugvinden.

Op heden kunt u bij ons contant betalen, via bancontact of via payconiq.

 

HELENA PLATFORM

Helena is een digitale gezondheidsportaal voor patiënten. Via Helena kunnen wij als arts op een veilige, digitale manier communiceren en documenten (attesten, labo-resultaten, medicatieschema’s) delen met onze patiënten. Het portaal is volledig conform de privacywetgeving.

Indien we over uw e-mailadres beschikken, maken we systematisch een account voor u aan. U krijgt hiervan een e-mail.

Op volgende website vindt u extra informatie: https://nl-info.helena.care/helena-voor-patienten

 

 

Elke dag telefonisch bereikbaar tussen 8 en 19 uur.

Na 19 uur en in het weekend telefoneer naar de wachtdienst:1733