Visie huisartsgeneeskunde

Huisartsgeneeskunde is de meest patiëntgerichte en afwisselende discipline binnen de geneeskunde: van baby tot grootouder, van plotse infectie tot langdurige opvolging, van zwangerschapsopvolging tot sterfte, van preventie tot behandeling, … In al deze facetten zijn lichaam en geest nauw met elkaar verbonden, het is dan ook belangrijk dat er plaats en tijd is voor zowel fysieke als psychologische problemen.
Een huisarts benadert zijn patiënten op een brede manier (familiale situatie, werksituatie, persoonlijke beleving, …) en is vaak ook een echte ‘familie-arts’. De unieke relatie die je als huisarts opbouwt met je patiënten, groeit doorheen de tijd en gaat jarenlang mee.

In de moderne geneeskunde is multidisciplinaire zorg geen hol begrip meer. Samen met andere gezondheidswerkers (verpleging, psychologen, kinesisten, diëtisten, specialisten,…) wordt er via een nauwe samenwerking getracht tot de best mogelijke zorg te komen. Als huisarts hebben we hier meer dan ooit een coördinerende rol.

Dokter Van den Bergh 

Ik studeerde af als huisarts aan de Universiteit Antwerpen in 2016. Ik ben afkomstig van Tisselt en woon in Breendonk. Ik heb doelbewust gekozen voor huisartsgeneeskunde als afstudeerrichting, gezien de vele facetten van dit beroep (zie boven).

De voorbije jaren ben ik werkzaam geweest als huisarts in Tisselt. Tijdens deze periode heb ik heel wat ervaring kunnen opdoen alsook een extra specialisatie seksuologie behaald. Ik voltooide deze opleiding aan de Universiteit Gent in 2018, u vindt verder op de site meer info.

Geneeskunde staat nooit stil en is zeer uitgebreid. Als huisarts vind ik het belangrijk om bijscholingen te volgen zodat het beleid uitgestippeld wordt volgens de meest recente wetenschappelijke richtlijnen. Dit komt de kwaliteit van zorg enkel ten goede.  Er zijn af en toe stagiairs op de praktijk, ik vind het belangrijk om een correct beeld van moderne huisartsgeneeskunde weer te geven aan jonge toekomstige artsen.
Op deze manier hoop ik mijn steentje bij te dragen om het huidige tekort aan huisartsen te beperken.

Mede gezien dit huisartsentekort is het van belang om van in het begin goede afspraken te maken tussen arts en patiënt,  zodat zoveel mogelijk patiënten geholpen kunnen worden en de consultaties zo vlot als mogelijk verlopen. We leven helaas in tijden van patiëntenstops en burn-out, goede afspraken zijn dan ook voor ieder van ons belangrijk.

In 2019 heb ik de kans gegrepen om mijn eigen praktijk op te starten.
Ik kijk er alvast naar uit jullie te mogen ontmoeten op de praktijk.