Baby geboren: Noémie Electeur ! 

Met veel trots willen mijn man en ik jullie laten weten dat onze dochter op 11 augustus geboren is.
Ze heeft mama en papa vol ongeduld 9 dagen extra laten wachten. Mama en dochter stellen het goed.

Samenwerking met Dr. Moerenhout: 

De samenwerking met Dr. Moerenhout zal van start gaan vanaf november.
Patiënten van dr. Van den Bergh kunnen tot die tijd nog terecht in artsenpraktijk het huis in Tisselt.
We staan vanaf november samen in voor onze patiënten. De exacte werkverdeling zal nog volgen (weekindeling).

Moederschapsrust dr. Van den Bergh

Begin augustus verwachten mijn man en ik ons eerste kindje (uitgerekende datum 2 augustus 2019).
Bijgevolg zal ik nadien 3 maand afwezig zijn wegens moederschapsrust, deze loopt in principe tot 3 november 2019. Uiteraard zijn beide data afhankelijk van de werkelijke datum van bevalling. Zodra meer nieuws in verband met tijdstip werkhervatting, zal dit zeker op deze site verschijnen.

Locatie praktijk

De tijdelijke praktijk zal gelegen zijn te Breendonk-dorp 98C. Er worden 2 mooie units voorzien, met volledige comfortabele uitrusting. Deze tijdelijke praktijk zal vermoedelijk 18 tal maanden geopend zijn.
Vervolgens zal de praktijk verhuizen naar de permanente locatie, gelegen te Groenstraat 77 eveneens in Breendonk. Uiteraard zal u meer info krijgen naarmate deze datum nadert en er meer zicht op de renovatie komt.