Griepvaccinatie 2020

Op zaterdag 14 en 28 november zal de jaarlijkse griepvaccinatie plaatsvinden. U kan hiervoor een afspraak boeken.
Gelieve enkel uw eID en vaccin mee te brengen (dus geen handtas, portefeuille, …). De consultatie wordt rechtstreeks afgerekend met de mutualiteit. Gelieve gepaste kledij te voorzien. Het vaccin wordt geplaatst in de spier van de bovenarm, voorzie makkelijke kledij. Tijdens dit consult, wordt enkel het vaccin geplaatst.

Gezien de coronapandemie zullen ramen en deuren open staan.
Kom op tijd, niet te vroeg, niet te laat.

 

Informatie Coronavirus (Covid-19)

Wie mag NIET naar de praktijk komen?
Patiënten met één van de volgende symptomen:
1. koorts = meer dan 38°C
2. hoest, fluimen
3. kortademigheid 
4. neusloop, verstopte neus, niezen
5. verminderd smaak – en reukgevoel
6. spier- en gewrichtspijnen
7. diarree, misselijkheid of braken
8. recente contacten met (mogelijk) Covid -19 patiënten of mensen met andere tekens van infectie

Wat zijn de symptomen?  Moet ik mij laten testen?
Klik hier: info Testing

Ik heb een nauw contact gehad met een covid-positieve persoon. Wat nu?
Klik hier: info Nauw Contact

Ik kom terug van het buitenland? Wat nu?
Klik hier:  info Buitenland

 

Wijziging adres wachtpost

Locatie praktijk

De tijdelijke praktijk zal gelegen zijn te Breendonk-dorp 98C. Er worden 2 mooie units voorzien, met volledige comfortabele uitrusting. Deze tijdelijke praktijk zal vermoedelijk 18 tal maanden geopend zijn.
Vervolgens zal de praktijk verhuizen naar de permanente locatie, gelegen te Groenstraat 77 eveneens in Breendonk. Uiteraard zal u meer info krijgen naarmate deze datum nadert en er meer zicht op de renovatie komt.