EHealth of ‘elektronische gezondheid’ is een online gezondheidsplatform.
Via volgende link komt u op het patiëntenportaal terecht: https://www.ehealth.fgov.be/nl/patienten
Als patiënt kan u via deze weg inzage hebben in uw dossier, overzicht medicatie, vaccinaties, … U kan zich inloggen met uw eID.
U zal er ook uw SumEHR terugvinden.

Een SumEHR (summarized electronic health record) is eigenlijk een samenvatting van uw medisch dossier. Deze samenvatting bestaat uit uw medische voorgeschiedenis, doorgemaakte operatie, allergieën, vaccinaties,… Enkel uw vaste huisarts  kan deze opmaken.
Deze SumEHR heeft als voordeel dat andere artsen ook toegang hebben tot relevante informatie van uw medisch dossier (correcte informatie geeft meer gepast beleid).  Mocht u liever hebben dat uw vaste huisarts dergelijke SumEHR niet aanmaakt, kan u dit zeker melden tijdens een consultatie. Dit is immers geen verplichting, echter wel ten zeerste aangeraden.

Een huisarts is pas uw vaste huisarts wanneer deze uw GMD (globaal medisch dossier) heeft.  In dit GMD verzamelt uw vaste huisarts uw voorgeschiedenis, verslagen van specialisten en andere zorgverstrekkers, gegevens over behandelingen …
Hierdoor is er een betere individuele begeleiding en ook een beter overleg tussen verschillende zorgverstrekkers mogelijk .
Uw huisarts krijgt zo een totaalbeeld van uw gezondheidstoestand.

Als u een GMD heeft, krijgt u bovendien tot 30% vermindering op het remgeld voor een consultatie. Het terugbetalingstarief hangt af van de categorie waartoe u behoort (jonger dan 10 jaar, chronisch zieke, palliatieve patiënt,…). 

U kan persoonlijk vragen aan uw huisarts om een GMD te openen. Ouders vragen voor hun kind(eren) de opening van een GMD. Het GMD wordt automatisch jaarlijks verlengd, na uw eerste consultatie van het jaar. Het GMD is gratis voor iedereen, de jaarlijkse bijdrage wordt rechtstreeks verrekend met uw mutualiteit. Hiervoor brengt u uw elektronische identiteitskaart mee.

Dokter Moerenhout en Dokter Van den Bergh vormen samen een geregistreerde groepering die erkend is door het RIZIV. U kunt dus bij beide artsen genieten van de voordelen van het GMD. Indien u naar een andere arts gaat, kunt u niet genieten van deze voordelen. 

Specialisten zijn niet verplicht gegevens door te geven aan de huisarts. Wanneer u een andere arts (huisarts of specialist) raadpleegt, vraag dan altijd om nuttige informatie door te geven aan uw huisarts.

Het afsluiten van een GMD bij dokter Moerenhout of Dokter Van den Bergh heeft helaas niet automatisch tot gevolg dat nadien alle verslagen naar deze dokter worden doorgestuurd. U dient bijgevolg in ieder ziekenhuis/bij iedere specialist te melden wie uw (nieuwe) vaste huisarts is. 

Bij verhuis of wijziging van huisarts kan het dossier, op uw vraag, doorgegeven worden aan een nieuwe huisarts.