Huisbezoeken worden tot een strikt minimum beperkt (rusthuis, palliatieve patiënten) gezien de noodzaak van stricte hygiëne en tijdsgebrek cfr richtlijnen rondom coronavirus. 

Om een goede dienstverlening te kunnen garanderen worden er enkel huisbezoeken afgelegd in Breendonk zelf en de omliggende rusthuizen (WZC Gravenkasteel Lippelo, Ten Weldebrouc Willebroek, Seniorplaza Willebroek).

Deze regio werd aangepast op 1/7/2021: Patiënten die reeds voordien gekend waren op de praktijk, kunnen nog wel wegens medische redenen een huisbezoek aanvragen.
De regio’s Londerzeel, Kapelle o/d Bos en Ruisbroek hebben nooit tot de regio van huisbezoeken van dr. Van den Bergh behoord.